Staranje o Kameničkom parku bilo bi povereno JKP Gradsko zelenilo, koje će imati obavezu da predlaže godišnji i srednjoročni plan zaštite i razvoja parka, kojim se određuju uslovi i način zašite, zatim uređivanje i opremanje ovog prirodnog dobra, te razvojne aktivnosti koje će doprineti očuvanju prirodnih vrednosti ovog parka prirode. Gradsko veće Novog Sada je Predlog odluke o zaštiti i očuvanju Kameničkog parka uputilo Skupštini grada na usvajanje.

Kamenički park, omiljeno izletište Novosađana, naročito za prvomajski uranak, izgrađen je posle obnove i dogradnje dvorca Marcibanji-Karačonji 1836. godine. Grof Gvido Karačonji pozvao je u Kamenicu stručnjake za hortikulturu, kako bi uredio okolinu dvorca po ugledu na engleske pejzažne parkove. Tako je nastao Kamenički park na površini od 20 hektara, u kojem su posađene retke vrste drveća i biljne vrste sa svih kontinenata, dominiraju stoletni hrastovi, napravljeno je šetalište pored Dunava, izgrađeno veštačko jezerce u kojem je bilo riba i postavljene kamene skulpture. Ostaci tih umetničkih dela još uvek su vidljivi u parku, a najupečatljivija skulptura je „Pet glava“ koje liče na rimske vojnike, ali nije poznato da li likovi na vrhu stubova predstavljaju i članove porodice Karaconji. Skulptura je postavljena na brdašcetu koje je vlastelin nazvao „Brežuljak ljubavi“.