Prema statističkim podacima, u proteklih 10 godina u Srbiji je zbog porodičnog nasilja nastradalo 314 žena, dok je od početka godine 16 žena ubijeno, što ukazuje na neophodnost angažovanja svih resursa u borbi protiv nasilja u porodici, piše u saopštenju.

U skladu sa politikom Vlade Srbije i u susret donošenju novih mera države u borbi protiv nasilja, čiji je deo i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, Ministarstvo pravde je pokrenulo internet kampanju „Isključi nasilje“, sa jasnom porukom da se porodično nasilje ne toleriše, navodi se u saopštenju.

Cilj je da se putem internet kanala, društvenih mreža i medija podigne svest svih aktera u društvu o nasilju u porodici, da se informišu i edukuju različite ciljne grupe, preciziralo je Ministarstvo.