Što se glavnih zaključaka izveštaja tiče, prošla godina je generalno bila dinamična i značajna za položaj LGBT osoba i status njihovih prava u kojoj su zabeleženi i određeni pomaci u ovoj oblasti. Tu pre svega, piše u izveštaju, treba izdvojiti uspešno održavanje Parade ponosa, ali i pomake u odnosu političkih faktora i državnih institucija prema LGBT pitanju.

– Takođe, poredeći podatke sa onima iz prethodnih godina, GSA u 2014. nije zabeležila porast slučajeva nasilja i diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta koji su joj prijavljivani, već njihov neznatni pad. Sama struktura prijavljenih slučajeva pokazuje nešto drugačiji trend u odnosu na prethodne godine pa je tako došlo do opadanja broja slučajeva fizičkih napada, pokušaja napada i pretnji nasiljem, dok je broj slučajeva porodičnog nasilja i partnerskog nasilja u istopolnim vezama u porastu“, navodi se u izveštaju.

Dodaje se i da je medijska slika o LGBT populaciji vidljivo poboljšana, da postoji grupa političkih partija koje imaju pozitivan odnos prema LGBT populaciji, da je obrazovni sistem još inertan, te da je od velikog značaja za poboljšanje stavova javnosti bio i čin pevačice Marije Šerifović, koja je u svojoj knjizi „Ispovest“ govorila i o svojoj drugačijoj seksualnoj orijentaciji.

inistarka bez portfelja Jadranka Joksimović rekla je da je dosta urađeno prošle godine na poštovanju prava LGBT osoba.

– Parada je samo jedna vidljiva demonstracija želje da se stvari unaprede. Ne radimo to zato što smo na evropskom putu, to jeste jedna od obaveza, ali bih više volela da razumemo da možemo da se ne razumemo i ne budemo isto, ali da to ne treba da ugrožava bilo koga. Sloboda za svakoga, ali sloboda koja ne ugrožava slobodu drugoga, naglasila je Joksimovićeva.

inistar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović podsetio je na mirno održavanje Prajda, ukazujući da neće dozvoliti da Srbija postane „plodno tle za širenje mržnje zbog drugačije seksualne orijentacije, vere ili nacije“. Kako je istakao, policiji je u 2014. prijavljeno sedam fizičkih i 12 verbalnih napada na LGBT osobe, „a mi smo Tužilaštvu podneli 10 izveštaja, na osnovu čega je procesuirano 11 osoba“. Dodao je da je zabeleženo 66 pretnji preko društvenih mreža, te da su preduzete mere prema 25 lica, a napisano je 45 krivičnih prijava. 

Ambasador Velike Britanije u Srbiji Denis Kif naglasio je da je održavanje Parade ponosa bio važan politički signal da država poštuje zakone i međunarodne konvencije o ljudskim pravima. Predsednik skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović rekao je da je Odbor konstatovao da se LGBT osobe i dalje nalaze u teškom položaju. On je istakao da je gej populacija, pored problema sa kojima se suočavaju i drugi građani, suočena i sa povredama prava na bezbednost.

Potpredsednik Skupštine Srbije Igor Bečić pozvao je sve državne organe, institucije, medije, građane da svako sa svoje strane preduzme mere u cilju uključivanja u društvo svih manjina i grupa. On je pozdravio uspešno organizovanje Prajda i ocenio da taj događaj treba da bude početak ozbiljnijeg pristupa u ostvarivanju potreba LGBT osoba.

Šef političkog odeljenja Delegacije EU u Srbiji Luka Bjankoni istakao je da diskriminacije LGBT osoba ima i u nekim državama članicama Unije, posebno kada je reč o školstvu, zdravstvu i zapošljavanju.

– U Srbiji je slično i najveća diskriminacija je prilikom zapošljavanja, a posebno ugrožene su transrodne osobe, rekao je Bjankoni. On je dodao i da bi Ministarstvo prosvete trebalo da postupi po preporukama poverenice za zaštitu ravnopravnosti i u udžbenicima izbaci tekstove kojima se šire diskriminacija i homofobija.