Sa distance od jednog veka, francuski i srpski istoričari razmenili su mišljenja o odlučujućim periodima, najpre odbrane, a potom i ponovnog oslobođenja srpske teritorije tokom Prvog svetskog rata, uz podršku savezničkih trupa na Solunskom frontu pod komandom francuskih generala od 1916. do 1918, kao i o saradnji između francuskih i srpskih civila tokom ratnog perioda, uključujući i prihvatanje srpskih izbeglica, pre svega dece i studenata u Francuskoj.

– Odnosi Srbije i Francuske su ključna tema za istoriju Velikog rata u Srbiji koja do sada nije dobila svoju monografsku obradu. Stoga je bilo neophodno da u saradnji sa francuskim kolegama, profesorima sa univerziteta u Marsiju i Mecu, i sa Istorijskog odseka francuske vojske pokušamo da zajednički ocrtamo etape i ključne momente saradnje između Srbije i Francuske. To su prvi period rata i bitke na Ceru i Kolubari, jugoslovenski program, povlačenje preko Albanije, francuski doprinos reorganizaciji i učešću srpske vojske na Solunskom frontu i na kraju pobeda koja je dovela do oslobađanja Srbije i ulaska srpske vojske 1. novembra 1918. u Beograd – rekao je za Danas Vojislav Pavlović, v.d. direktora Balkanološkog instituta SANU.

Na otvaranju skupa odata je pošta nedavno preminulom direktoru Balkanološkog instituta istoričaru i ambasadoru Dušanu T. Batakoviću, koji je osmislio i organizovao ovaj naučni susret francuskih i srpskih istoričara.