Foto: FoNet/ Dragan Antonić

To je Danasu potvrđeno u KAPK-u, koji do početka rada Nacionalnog akreditacionog tela obavlja samo tehničke poslove. Izveštaj ENKVA o statusu KAPK nedavno je isplivao u javnost, pošto je u hrvatskim medijima objavljena informacija da postoji indicija da diplome iz Srbije i BiH neće neće više biti priznavane u Hrvatskoj. Upućeni tvrde da je za ovu dezinformaciju iskorišćena činjenica da je KAPK stavljena pod praćenje u naredne dve godine, a da akreditaciona komisija BiH nije primljena za članicu ENKVA, koja je krovna organizacija nadležnih tela za akreditaciju visokoškolskih ustanova u evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Istim povodom Ministarstvo prosvete je nedavno saopštilo da nije dobilo zvanično obaveštenje od nadležnih organa iz Hrvatske da postoji indicija da se visokoškolske diplome iz Srbije neće priznavati u toj zemlji. Ministarstvo u saopštenju konstatuje da „postalo jasno“ zašto se u medijima proširila ova vest, tek kada su dobili primerak pisma koji je ENKVA uputila KAPK-u još 19. marta.

„ENKVA u pomenutom dopisu obaveštava KAPK da je Odbor te organizacije zaključio da ukupni nivo usklađenosti sa evropskim standardima nije dovoljan da se obnovi članstvo KAPK-a u ovoj fazi, te da zbog toga članstvo KAPK-a stavljeno pod praćenje u naredne dve godine, koje predstavljaju rok da Komisija otkloni nedostatke u svom radu koji su u suprotnosti sa standardima ENKVA“, piše u saopštenju. Ministarstvo napominje da je KAPK i u ovom posebnom statusu i dalje punopravni član i da zadržava sva prava, obaveze i legitimitet koji iz članstva proizlazi.

Objašnjava se da je Odbor ENKVA izrazio zabrinutost jer članovi KAPK-a donose odluke u postupcima provere kvaliteta u kojima su istovremeno učestvovali kao recenzenti. Ukazano je da je uloga spoljašnjih recenzenata svedena na minimum, te da njih ENKVA vidi kao ključne u postupku akreditacije, a ne članove Komisije kao što je to u praksi KAPK-a. Sem toga, preporučeno je da se u procesu akreditacije obezbedi značajan doprinos eksternih recenzenata, a ne samo članova KAPK-a.

U Ministarstvu tvrde da ih Komisija za akreditaciju nije obavestila o izveštaju ENKVA ocenjujući da kao „interesantno“ što ovako „značajno pitanje“ još nije razmatrano na Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje.

S druge strane, Sofija Pekić Kvori, članica Komisije za akreditaciju, kaže za Danas da je KAPK obavestio Ministarstvo o stavovima ENKVA po dobijanju izveštaja. Član novog saziva Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Miodrag Popović kaže da se to telo nije bavilo izveštajem ENKVA, jer su dosad imali samo dve sednice, a izveštaj je stigao u periodu kada se očekivalo imenovanje novog saziva Saveta.

– Ne slažem se sa nekim primedbama ENKVA i mislim da će se teško sprovesti. Mi smo mala zemlja sa ograničenim resursima kada je u pitanju broj kvalitetnih ljudi sa integritetom koji mogu da procenjuju kvalitet u visokom obrazovanju. S druge strane, angažovanje stranaca kao recenzenata u akreditaciji podrazumeva da se sva dokumentacija prevodi na engleski. Ako bi se angažovali ljude iz najbližeg okruženja možemo doći u situaciju da kvalitet visokog obrazovanja u Srbiji procenjuju oni koji su lošiji od nas – navodi Popović za Danas, uz opasku da će ipak nešto morati da se menja u sistemu akreditacije.

Sofija Pekić Kvori, koja je i članica Borda ENKVA, kaže za Danas da se poseta stručnjaka KAPK-u u oktobru prošle godine poklopila sa donošenjem novog Zakona o visokom obrazovanju, koji je predvideo transformaciju Komisije u Nacionalno akreditaciono telo. Ona ističe da su strani eksperti već tada bili upoznati sa rešenjima koja se mogu negativno odraziti na nezavisnost buduće Komisije za akreditaciju. Pekić Kvori ukazuje da je nezavisnost u odlučivanju buduće Komisije ključno pitanje, ali da ispunjenje tog standarda ne garantuje ni Zakon o visokom obrazovanju, niti Statut Nacionalnog akreditacionog tela.

Članove nove Komisije za akreditaciju bira Upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela (NAT), na predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, a zakon precizira samo da se vodi računa o rodnoj ravnopravnosti i zastupljenosti obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja. Nezvanično saznajemo da će članovi Komisije za akreditaciju biti izabrani na konkursu.

U delu akademske zajednice se spekuliše da je reakcija Ministarstva o statusu Komisije za akreditaciju u ENKVA posledica spora koji je nastao nakon što je KAPK u decembru prošle godine osporio stotinak doktorskih diploma, izdatih na visokoškolskim ustanovama koje nisu imale dozvolu za to. Za Ministarstvo su, podsetimo, te diplome bile validne.

KAPK je 2012. prvi put izabrana za punopravnog člana ENKVA.

Avramović: Nezavisno telo

Novoizabrani predsednik UO Nacionalnog akreditacionog tela Sima Avramović ocenio je pre nekoliko dana da je NAT nezavisno telo koje će funkcionisati bez uticaja države, ali u saradnji sa državom i zajedničkim ciljem da se podigne kvalitet visokog obrazovanja. On je rekao i da će u periodu od dve godine biti otklonjene zamerke ENKVA.