Osnivači tog centra koji raspolaže poslovnom zgradom od 1.600 kvadratnih metara su grad Užice i Regionalna razvojna agencija Zlatibor. U njegovu izgradnju Ministarstvo privrede, grad Užice, USAID i NIP su, tokom poslednje dve godine , uložili oko milion evra.

Budućim korisnicima se nudi da, najduže četiri godine i po povlašćenim cenama, koriste tzv. gnezda, odnosno poslovne prostore od 23 do 115 kvadratnih metara, s ciljem da razviju svoj biznis i osposobe se za samostalno poslovanje.

Branko Bešević, predsednik komisije za prijem korisnika, objasnio je da se na konkurs mogu prijaviti firme koje su osnovane 2006. i 2007. godine, kao i one koje budu registrovane do 1. aprila naredne godine.

– Prvenstvo u dodeli poslovnog prostora imaće proizvodne firme, kao i one koje nude intelektualne usluge, a osnovni kriterijumi biće njihovi biznis planovi i preduzetnički duh – istakao je Bešević, posebno istakavši da je to prva konkretna pomoćpreduzetnicima u gradu.

Branka Bogdanović, v.d. direktora Biznis inkubator centra, najavila je besplatnu obuku i edukaciju za preduzetnike koji nameravaju da se prijave na konkurs, a to mogu da učine u odeljenju za lokalno-ekonomski razvoj u Skupštini grada.

Slavko Lukić, predsednik Udruženja preduzetnika Užica, istakao je da vlast mora da bude odgovorna za privredni razvoj i stopu nezaposlenosti, te da bi trebalo da podstiče preduzetništvo i u narednoj godini. On je naveo dobar primer Nemačke, koja poseduje najviše takvih inkubatora u Evropi, za koje je dobijala finansijsku podršku EU.