U okviru ovih aktivnosti, juče su počeli radovi na uređenju košarkaškog terena u Ulici Veselina Masleše gde će se postaviti zaštitna ograda oko terena i izgraditi pristupna staza. Zaštitna ograda je visoka 4 metra čime će biti omogućena nesmetana igra na terenu s obzirom na to da su nedavno postavljeni i koševi što je teren učinilo atraktivnijim za korišćenje. Da bi se omogućio bolji prilaz terenu izgradiće se pristupna staza koja će povezati pešačku stazu Ulice Veselina Masleše i Bulevara Evrope, a poseban ulaz će biti omogućen i sa pešačke staze Bulevara Evrope tako što će se na novopostavljenoj zaštitnoj ogradi nalaziti ulazna vrata.

Zavod za izgradnju grada saopštava i da će sutra početi sa uređenjem atletskog poligona u osnovnoj školi „Jožef Atila“.

Radi se o najvećem školskom kompleksu na teritoriji grada, a postojeći atletski poligon je zapušten i ne koristi se skoro dve decenije, što je velika šteta za učenike koji pohađaju ovu školu.

Tako će se jama sa peskom za skok u dalj prilagoditi standardnim dimenzijama, dok će se na dva zaletišta popraviti šljaka koja je u velikoj meri devastirana, sa ispranim završnim slojem i urasla u travu. Postojeća sprint staza i bacalište za kuglu, na kojima je šljaka u istom stanju kao i na zaletištima, biće popravljena i uokvirena sa novim ivičnjacima koji su na više mesta nedostajali.

Rekonstruisane će biti i pešačke staze oko poligona, plato između sportskih terena i ulaza u školu, kao i stepenište na glavnom ulazu u školu, i to tako što će se devastirani beton izbaciti i postaviće se betonske ploče, odnosno behaton čime će sam ulaz u školu i prilaz poligonima biti u znatnoj meri olakšan za sve učenike ali i zaposlene u školi.

Prilikom izvođenja ovih radova vodiće se računa i o osobama sa invaliditetom te će iz tog razloga, pored stepeništa na glavnom ulazu u školu, biti izgrađen i prilaz za osobe u invalidskim kolicima. Zelene površine oko popločanih površina i poligona, koje su denivelisane i oštećene, biće uređene tako što će se dodati nedostajući humus, a posadiće se i trava.

Osvetljenje će se takođe prilagoditi novom izgledu dvorišta. Postojeći stubni reflektor će biti zamenjen novim i izmestiće se sa polja sprint staze na obližnju travnatu površinu, a sve to u cilju obezbeđenja bolje osvetljenosti i vidljivosti u noćnim časovima.

Stručne službe Zavoda za izgradnju grada su, prilikom izrade projekta, posebnu pažnju usmerile ka tome da se ovi poslovi realizuju u skladu sa tehničkim standardima pristupačnosti, jer ipak će obnovljeni atletski poligon koristiti najmlađi sugrađani za odvijanje nastave fizičkog vaspitanja na otvorenom prostoru, tako da bezbednost mora biti na maksimalnom nivou.