Tokom razgovora prisutni će imati priliku da čuju iskustva svedokinja i saradnica na Ženskom sudu u Sarajevu održanom od 7. do 10. maja 2015. Biće prikazan i dokumenatrni film „Ženski sud – feministički pristup pravdi“ u režiji Filipa Markovinovića, koji govori o sarajevskom Ženskom sudu. Razgovor će moderirati profesorka FPN-a Daša Duhaček i Staša Zajović iz Žena u crnom, a među govornicama će biti i Latinka Perović.

Prvi Ženski sud na teritoriji Evrope održan je u Sarajevu u organizaciji 10 ženskih grupa sa prostora bivše Jugoslavije (Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa, Fondacija Cure, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Centar za žene žrtve rata, Centar za ženske studije, Zagreb, Hrvatska, Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima, Kotor, Crna Gora, Savet za rodnu ravnopravnost, Skopje, Makedonija, Ženski lobi, Ljubljana, Slovenija, Centar za ženske studije i Žene u crnom, Beograd, Srbija).

 Žene u crnom su tokom petogodišnjeg procesa organizovanja Ženskog suda bile nositeljke programskih aktivnosti, a takođe koordiniraju nastavak procesa Ženskog suda, uz podršku organizacija Anima, Kotor (Crna Gora), Centar za žene žrtve rata, Zagreb (Hrvatska), Fondacija ‘CURE’, Sarajevo. Na Ženskom sudu u Sarajevu je 36 svedokinja iz svih zemalja bivše Jugoslavije svedočilo u pet sesija o svim vrstama nasilja, nepravdi, zločinu, kako u ratnom tako i posleratnom periodu.

 Ženskom sudu je prisustvovalo više od 500 ljudi iz svih zemalja bivše Jugoslavije, ali i iz Argentine, Alžira, Palestine, Izraela, SAD, Španije, Italije, Švedske, Austrije, Belgije, Velike Britanije… „Završni događaj u Sarajevu nije kraj procesa, već naprotiv, podsticaj da se iz feminističke perspektive nastavi sa kreiranjem novih modela pravde“, poručuju organizatorke.