Foto: YouTube

„Moraju potpuno da se razgraniče nadležnosti između Agencije za borbu protiv korupcije, Državne revizorske institucije i Regulatornog tela za elektronske medije, koji se u nekoj meri preklapaju“, kaže Kršikapa i dodaje da nije moguće da Agencija sprovodi stalne redovne kontrole u vezi sa prihodima i imovinom funkcionera, jer za 27.000 aktivnih funkcionera u Srbiji na tom poslu u Agenciji radi samo 12 ljudi.

Kršikapa od novog zakona o borbi protiv korupcije očekuje da uredi na precizniji način pre svega pitanje sukoba javnih interesa i akumulacije javnih funkcija.

Govoreći o finasiranju političkih aktivnosti, ona je istakla da su i ove godine u predsedničkoj kampanji dominirala sredstva korišćena iz javnih izvora.

„Devet političkih subjekata od jedanaest, koliko ih je učestvovalo u predsedničkoj kampanji, je koristilo priloge fizičkih lica. Izdvojile su se Srpska napredna stranka i politčki subjekt Vuk Jeremić sa prilozima fizičkih lica. Agencija ispituje da li su uplate bile po zakonu, da li su se kretali u limitima i da li je to politički subjekt prijavio u svom izveštaju“, istakla je direktorka Agencije za borbu protiv korupcije.