Foto: Ministarstvo pravde

Kako se navodi u saopštenju, ministarka i ambasador su se saglasili da je Holandija bitan partner Srbije u procesu ispunjavanja njenih obaveza u okviru poglavlja 23 i 24, kao i da ambasada Holandije već dugo vremena pruža podršku Ministarstvu pravde u ostvarenju njegovih ciljeva.

Ministarka Kuburović je ukazala da je Srbija dosta toga uradila u proteklom periodu (od prošlog Izveštaja o napretku), i istakla da je Narodna skupština nedavno usvojila set pravosudnih zakona, među kojima su Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, kao i Zakon o lobiranju. Ona je navela da su to tri u potpunosti nova zakona, koja uvode bitne novine u pravni sistem Srbije. Ministarka je naglasila da Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći građani Srbije čekaju duže od jedne decenije, a koji upravo ima za cilj unapređenje vladavine prava. Sa druge strane, ona je ukazala da je novi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u potpunosti usaglašen sa EU standardima, kao i da je dobio pozitivnu ocenu Evropske komisije i „EVRODžAST“-a. Novi Zakon o lobiranju, kako je Kuburović rekla, predstavlja ispunjavanje mera iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije, ali i jedne od GREKO preporuka.

Ambasador Holandije je izrazio zadovoljstvo što je Srbija najzad dobila Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, ali i što je usvojen novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, i dodao da je neophodna njihova dosledna primena. On je ukazao da je Holandija uvek spremna da pruži podršku Srbiji na njenom putu ka EU.

Govoreći o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa, Kuburović je rekla da je Ministarstvo pravde posle široke i inkluzivne javne rasprave i usaglašavanja teksta amandmana sa preporukama Venecijanske komisije, izradilo tekst izmena Ustava. Ona je naglasila da je Ministarstvo usvojilo preko 70% preporuka struke, kao i da je u potpunosti usaglasilo amandmane sa mišljenjem Venecijanske komisije, što je i sama Komisija zvanično potvrdila. Ministarka pravde je dodala da će uporedo sa procesom izmene Ustava biti formirane i radne grupe za izmene pravosudnih zakona, čije će članova činiti predstavnici strukovnih udruženja i pravosudnih institucija.