Ministarka Kuburović je ukazala da će Ministarstvo pravde uskoro završiti novi tekst ustavnih amandmana, koji će biti u potpunosti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije. Ona je dodala da će nakon toga, ministarstvo organizovati još jedan okrugli sto, kako bi predstavilo novi tekst amandmana, i kako bi se otklonile eventualne nesuglasice, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Ambasador Fabrici je pozdravio organizovanje dodatnog orkuglog stola od strane ministarstva i ukazao da potrebno pronaći kompromis, kojim će biti zadovoljne sve zainteresovane strane. On je takođe pozitvno ocenio predstojeće javne debate u vezi sa ustavnim amandmanima za čiju će organizaciju biti nadležan skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakodavstvo, ukoliko Narodna skupština usvoji inicijativu Vlade za izmenu Ustava u oblasti pravosuđa, za šta je potrebna dvotrećinska većina narodih poslanika.

Govoreći o zakonopisnoj aktivnosti, ministarka je istakla da je posle više godina usaglašen tekst Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koje se trenutno nalazi na mišljenju kod nadležnih ministarstava, nakon čega će biti prosleđen Vladi na usvjanje. Pored tog nacrta, Vladi će na usvajanje biti prosleđen i Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je dobio pozitivno mišljenje, kako Evropske komisije, tako u „Eurodžasta“, istakla je Kuburović. Ona je rekla da ministarstvo očekuje i mišljenje Evropske komisije o Nacrtu zakona o sprečavanju korupcije, za koji je takođe planirano da se do kraja godine nađe pred narodnim poslanicima.