Radovi na zaštitnoj konstrukciji arheološkog lokaliteta Lepenski vir, jednog od najznačajnijih lokaliteta u Evropi, predstavljaju kapitalnu investiciju kojom se zamenjuje privremena konstrukcija postavljena još 1967. Najsavremenija krovna konstrukcija sa providnim krovom omogućiće da se posetiocima dočaraju događaji i način života od pre više od 7.000 godina. Podsećanja radi, recimo da je izvođenje radova na zaštitnoj konstrukciji počelo oktobra 2008, sredstvima Nacionalnog investicionog plana. Izvođenje radova je posle završene tenderske procedure povereno konzorcijumu izvođača koji čine „Projektomontaža“, beogradska „Krajina-inženjering“ i kraljevačka „Amiga“. Stručni nadzor obavlja Građevinski fakultet iz Beograda, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture projektantski i konzervatorski nadzor, a investitor je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – sektor turizma, saznaje Danas od arhitekte Siniše Temerinskog, koji zajedno sa Marijom Jovin, takođe arhitektom, potpisuje projekat.

– Arheološki lokalitet je i dalje pokriven dosadašnjom privremenom zaštitnom konstrukcijom od drveta i salonita, a izgradnja oslonaca i montaža velikih nosača bila je veoma složena. Velike nosače nije bilo moguće sastaviti na zemlji i podići, već se sklapanje i povezivanje obavljalo na visini, iznad lokaliteta. Ukupna težina rešetkaste konstrukcije nad lokalitetom Lepenski vir je oko 350 tona. Noseća čelina konstrukcija se sastoji od šest glavnih rešetkastih nosača, a između njih je prostorna rešetka koja pokriva četiri hiljade kvadratnih metara. Nad lokalitetom je već ispletena bela mreža koja se stapa sa nagibom padine i privlači pažnju ljudi sa brodova koji plove pored nekadašnjeg vira poznatog kao Lepenski – objašnjava Temerinski radove izvedene tokom prošle godine, navodeći da od proleća, kako se očekuje, predstoji pokrivanje polikarbonatnim pokrivačem i zatvaranje fasade. Pre toga, takođe, treba da budu završeni i svi armiranobetonski i radovi na čeličnoj mreži. Kada se lokalitet potpuno pokrije i ostaci praistorijskog naselja budu bezbedni pod novim prozračnim pokrivačem, potpuno dotrajali privremeni salonitski krov moći će da bude demontiran. Onda mogu da počnu i radovi na konzervaciji i prezentaciji staništa – navodi naš sagovornik, dodajući da prema očekivanjima Lepenski vir posetioce treba da primi u ovoj godini, a pažljivi i osetljivi radovi na konzervaciji mogu da se odvijaju uporedo.

Ovih hladnih zimskih dana gradilište na Lepenskom viru miruje, a čim to vreme budu dozvolilo, ovaj arheološki lokalitet ponovo će oživeti. Kada sve bude gotovo i Lepenci budu imali novu, sigurnu kuću, računa se da će se povećati korišćenje izgrađenih turističko-ugostiteljskih kapaciteta, podići kvalitet usluge u turizmu, aktivirati delatnosti koje su komplementarne sa turizmom i lokalno stanovništvo i preduzetnici uključiti u turističku privredu. I izbledeti loša slika našeg nemara prema kulturnoj baštini.