Kako piše u saopštenju, ove godine proslavlja se 50. godišnjica Međunarodne konferencije o ljudskim pravima 1968, kada je po prvi put planiranje porodice potvrđeno kao ljudsko pravo.

Pristup dobrovoljnom planiranju porodice omogućava ženama da rađaju, imajući u vidu zdravlje majki i dece. Pravo na planiranje porodice takođe dozvoljava uživanje drugih prava, uključujući i prava na zdravlje, obrazovanje i postizanje dostojanstvenog života“, rekla je dr Doina Bologa, direktorka Populacionog fonda UN (UNFPA) za Srbiju na konferenciji za medije povodom obeležavanja Svetskog dana stanovništva.

Kada je u pitanju situacija planiranja porodice na regionalnom nivou, podaci pokazuju da zemlje u našem regionu imaju neke od najnižih stopa korišćenja moderne kontracepcije u svetu. Prema istraživanju višestrukih pokazatelja položaja žena i dece (MICS 5), savremenu kontracepciju u Srbiji koristi manje od jedne petine žena u opštoj populaciji koje su trenutno udate ili u vanbračnoj zajednici (18,4%), dok su tradicionalne metode, pre svega prekinuti snošaj (coitus interruptus), zastupljenije skoro dva puta više (40%).

Situacija među marginalizovanim kategorijama žena još više zabrinjava, samo 7.2% romskih žena koje žive u romskim naseljima u Srbiji koriste savremenu kontracepciju, a tradicionalne metode koristi 54% ispitanika.

Kako se navodi u saopštenju, nekoliko razloga može to objasniti: previše žena u našem regionu i dalje veruje u mit da su savremene metode štetne, dok društveni pritisak može biti prepreka da traže savete i da se informišu. Osim toga, nisu svi zdravstveni radnici kvalifikovani da pruže odgovarajuće savete i usluge, dok pouzdan izbor kontraceptivnih sredstava po pristupačnim cenama nije uvek dostupan.

„Gledajući iz demografskog ugla planiranje porodice je važno na mnogo načina. Omogućava ženama da izbegnu neplanirane trudnoće i spreče negativne posledice po svoje reproduktivno zdravlje. Zbog toga je verovatnije da će žene imati onaj broj dece koji zapravo i žele, čime se očuvava plodnost i promoviše sveobuhvatno zdravlje „, izjavila je prof. dr Mirjana Rašević, upravnica Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka