Foto: Aleksandar Milošević

To udruženje podržava koncepciju velike mature prema kojoj bi postojale dve vrste mature: opšta i stručna. Na opštoj bi učenici trebalo da polažu dva obavezna opšteobrazovna ispita i to iz maternjeg jezika i matematike i jedan ili dva izborna, dok bi se na stručnoj maturi, osim maternjeg jezika i matematike polagao stručni ispit iz osnovne struke (teorijski i praktični deo). Društvo navodi da realizacija maturskih ispita iz matematike može teći na dva nivoa koje bi kandidat sam birao, i kod opšte i kod stručne mature.

“Neuvrštavanje matematike među obavezne predmete velike mature bi nesumnjivo podržao takozvani pokret anti-intelektualizma. Ukoliko bi se usvojilo rešenje koje podstiče marginalizaciju akademskih sposobnosti, pa samim tim i matematike kao civilizacijske tekovine, negativnan uticaj bi osetile mnoge buduće generacije mladih. Vek koji je pred nama zahteva sposobne, adekvatno obrazovane generacije, koji će sutra imati sigurna znanja, zasnovana na sposobnostima logičkog i apstraktnog mišljenja, bez obzira da li će svoje kompetencije koristiti u društvenim, humanističkim naukama, medicini ili kao nosioci tehničko-tehnološkog razvoja Srbije, poručuju iz novosadskog Društva matematičara.

Predlog da matematika bude obavezna na velikoj maturi ranije su podržali Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, Matematički institut SANU Matematička gimnazija u Beogradu, Društvo matematičara Srbije, Srpsko naučno matematičko društvo, kao i matematičari Nacionalnog prosvetnog saveta.