Migranti neće azil u Srbiji 1Foto: Fonet-AP

Odatle je do sada na teritoriju Srbije stigao i najveći broj ljudi na putu ka zemljama EU.

U preuređenom objektu nekadašnje Duvanske industrije, poslednjih mesec dana ustalio se broj migranata i on prema podacima Crvenog krsta iznosi oko 700 osoba. Svi oni dobijaju dnevne obroke hrane, odeću i obuću u skladu sa vremenskim uslovima i hladnijim noćima.

– Svakodnevno vodimo evidenciju i kroz podelu hrane uočavamo da za sada nema priliva novih migranata, mada ne isključujemo mogućnost da u skladu sa globalnim kretanjima ponovo pristignu nova lica – navodi za Danas sekretar Crvenog krsta u Preševu Amet Haljimi. On precizira da za sada imaju dovoljne količine hrane i higijenskih paketa i da su tu i lekarski timovi.

Policijski izvori u Preševu navode da u poslednjih mesec dana nije registrovan nijedan slučaj da je neko od migranata osim registracije pokrenuo i postupak za dobijanje azila u Srbiji, što bi automatski značilo i njihovo izmeštanje iz Preševa.

– Većina njih i dalje veruje da bi mogli da stignu do neke od zemalja EU što im je i dalje prioritetni cilj. Oni ne žele da ostanu u Srbiji, ali po svoj prilici ovde će provesti zimu – navode iz policije.

Pojačana kontrola pogranične policije i pripadnika VS u sprečavanju krijumčarenja migranata, pokazuje da je sada glavni pravac krijumčara onaj koji vodi iz Bugarske ka Srbiji. Najčešće se koristi brdsko-planinsko područje pogranične opštine Bosilegrad. Odatle krijumčari najčešće teretnim vozilima prevoze migrante, na šta ukazuju i poslednja dva slučaja kada je kod Vladičinog Hana u dva vozila policija otkrila 71 lice.

Naznake da migranti sve češće „koriste usluge“ krijumčara sa Kosova, gde ulaze iz pravca Makedonije, a odatle se prebacuju ilegalno na teritoriju Srbije u blizini administrativnih prelaza Končulj i Dobrosin kod Bujanovca i Preševa nalaže veće mere nadzora, obzirom da se ovo područje nalazi pod kontrolom stalno stacioniranih pripadnika VS u bazama iznad Preševa, ali ne i većeg broja pripadnika policije.