Foto: Media centar

Ona je istakla u saopštenju da je Srbija povećala svoj skor u domenima zdravlja, obrazovanja i političkog osnaživanja žena, dok je u domenu ekonomske participacije zadržala prošlogodišnji skor.

Srbija je danas najbolje plasirana zemlja u regionu kada je u pitanju rodna ravnopravnost, ostavivši iza sebe Hrvatsku na 54. mestu, Bosnu i Hercegovinu na 66. poziciji, Makedoniju na 67. a Crnu Goru na 77. mestu. U odnosu na 2012. godinu kada smo bili pedeseti na svetu, napravili smo skok od deset pozicija, rekla je Mihajlović.

Mihajlović je podsetila da je u prethodnom periodu uvedeno rodno odgovorno budžetiranje i da je Srbija, kao jedina zemlja van Evropske unije, izradili Indeks rodne ravnopravnosti.

Jačamo institucije, donosimo zakone i strategije, osnažujemo saradnju sa organizacijama civilnog društva, pokrećemo i podržavamo kampanje za dobrobit žena, navela je Mihajlović.

Globalni Gender Gap Index kreiran je da meri dostignuća u rodnoj ravnopravnosti u četiri oblasti: Ekonomska participacija i šanse, Obrazovna postignuća, Zdravlje i trajanje života i Političko osnaživanje.