Foto: twitter

Nastavljaju se zlonamerni napadi na Ministarstvo unutrašnjih poslova ponavljanjem neistina kada je reč o pojedinim javnim nabavkama koje je sproveo MUP u prethodnom periodu, a to se pre svega odnosi na nabavku tonera za štampače, istakao je on.

Miličković je naglasio da tvrdnje da je MUP izgubio milion evra, zato što je nabavio originalne tonere, predstavljaju grubu neistinu i svesno ili nesvesno prećutkivanje pravih činjenica.

On je rekao da javna nabavka tonera, koja je sprovedena ove godine putem otvorenog postupka, predstavlja samo okvirni sporazum za naredne tri godine, koji nikako ne predstavlja obavezu MUP da kupi toliko tonera, već samo mogućnost da se zaključi ugovor u količinama koje su neophodne.

Imajući u vidu da je MUP sprovelo racionalizaciju štampanja zamenom više običnih štampača jednim multifunkcionalnim, okvirni sporazum o nabavci tonera neće biti realizovan više od 40 odsto. Tačnije, kako je rekao, biće potrošeno više nego duplo manje novca nego što je to predviđeno okvirnim ugovorom.

„Zato je suludo govoriti o gubitku od milion evra“, dodao je on i dodao da se originalni toneri, koji su bili jedan od predmeta postupka nabavke, odnose isključivo na štampače u garantnom roku.

Njihovom upotrebom se produžuje garantni rok štampača, što znači da će se bilo kakav kvar na štampaču ukolniti besplatno, rekao je Miličković.

Povodom podataka da je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u poslednje četiri godine poništila ili prekinula 48 javnih nabavki, on je naglasio da se najveći broj odnosi na delimično poništenje, kojim se vraća postupak u fazu stručne ocene naručioca.

Tih 48 vraćenih predmeta u poslednje četiri godine predstavljaju minimalan broj, imajući u vidu da MUP, kao jedan od najvećih budžetskih korisnika, godišnje sprovede između 400-500 postupaka nabavki.

Kada je reč o nabavci patrolnih vozila, MUP je izabrao najpovoljniju ponudu od tri koje su stigle. Svi učesnici u postupku su dobili Odluku o dodeli ugovora i nije bilo ni jednog prigovora ili žalbe, istakao je Miličković.