Foto: EPA / Koča Sulejmanović

Lako se može desiti da neko podnese prijavu protiv Sikimića zbog sukoba interesa čim potpiše bilo koje rešenje koje se odnosi na funkcionere Srpske napredne stranke – kaže za Danas Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija, komentarišući saopštenje Odbora Agencije za borbu protiv korupcije u kojem su istakli da je izbor Dragana Sikimića izveden u skladu sa zakonom o agenciji.

Prema Minićevim rečima, Odbor Agencije se u svom odgovoru javnosti fokusirao na tehnička pitanja.

– To da li je neki kandidat ispunio formalne uslove, utvrđuje stručna služba odbora. Za odbor bi, prilikom izbora direktora, ključno pitanje moralo da bude kako će Agencija funkcionisati. Njihov posao je da izaberu kandidata koji će najbolje da vodi Agenciju. Sa Sikimićem, funkcionisanje Agencije će biti dovedeno u pitanje pošto će on biti u sukobu interesa svaki put kada bude odlučivao o Srpskoj naprednoj stranci ili nekom njenom funkcioneru – navodi Minić.

Nekoliko dana nakon što su u javnosti počele da se pojavljuju informacije o povezanosti novoizabranog direktora Agencije za borbu protiv korupcije Dragana Sikimića sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, oglasio se i Odbor agencije koji ga je jednoglasno izabrao.

– Odbor je uvidom u konkursnu dokumentaciju koju je podneo kandidat Dragan Sikimić, kao i kroz neposredne razgovore sa kandidatom, nedvosmisleno utvrdio da Dragan Sikimić ispunjava sve zakonom propisane uslove koji se traže za izbor direktora… U tom smislu, kandidatu Draganu Sikimiću je, kao i svim drugim kandidatima, pre početka razgovora, postavljeno sledeće pitanje: „Da li ste član neke političke stranke, i ako jeste, od kada, ne morate da navedete koje.“ Na postavljeno pitanje, kandidat Dragan Sikimić, odgovorio je na sledeći način: „Nisam član, znam da je to eliminatorni uslov, ne bih se javljao da sam član“, navodi se u saopštenju agencije.

Prema njihovim navodima, Zakon o agenciji jasno propisuje da „direktor ne može da bude član političke stranke“.

„S tim u vezi, eventualno članstvo u političkoj stranci kandidata koje bi prethodilo trenutku njegove prijave na konkurs nije pravno relevantna činjenica za mogućnost da jedno lice bude izabrano na mesto direktora Agencije, te se Odbor ovim pitanjem nije ni bavio, jer bi u suprotnom postupao nezakonito, izvan ovlašćenja koja su mu poverena zakonom“, ističu u Odboru Agencije.

Odbor se, kako su dodali, nije bavio ni postavljenim pitanjima o dve eventualne uplate kandidata u iznosu od po 40.000 dinara na račun Srpske napredne stranke, kao ni njegovim eventualnim izborom 2017. godine za predsednika Izborne komisije Opštine Zemun na predlog koalicije SNS-PS-PUPS.

„Nijednu od ovih informacija kandidat Dragan Sikimić nije dostavio Odboru u svojoj biografiji prilikom podnošenja konkursne dokumentacije, niti su ove informacije Odboru bile poznate“, ističu u Agenciji i dodaju da i upoznatost sa tim činjenicama ne bi mogla da utiče na njihovu odluku, jer „nijedna od navedenih činjenica ne predstavlja bilo kojim zakonom predviđenu diskvalifikatornu okolnost za izbor bilo kojeg kandidata na mesto direktora Agencije za borbu protiv korupcije“.

U odboru su istakli da nema razloga da odluku o izboru direktora dodato preispituju, niti će se dalje oglašavati po ovom pitanju.

„Odbor i ovom prilikom ističe da javnost, pa i drugi nadležni organi mogu da ispituju isključivo zakonitost, a ne i celishodnost odluka koje donosi Odbor… O celishodnosti odluka koje donosi Odbor jedini merodavni sud može da bude vreme pred nama“, naglasili su u Odboru agencije.

Podsetimo, nakon što je odbor Agencije za borbu protiv korupcije jednoglasno izabrao Dragana Sikimića za novog direktora, mediji su objavili niz informacija koje njega dovode u vezu sa Srpskom naprednom strankom. Objavljeno je da je Sikimić na predlog SNS-a bio član radnog tela RIK-a za opštinu Zemun tokom prethodnih predsedničkih izbora. Takođe, njegovo ime pojavljuje se na spisku donatora kampanje SNS-a, a juče je objavio BIRN da je Sikimić i bio izabran za odbornika u Skupštini opštine Zemun na listi vladajuće stranke.

PSG: Institucija za legalizaciju korupcije

Pokret slobodnih građana upozorio je juče da postavljanje aktiviste, kandidata i finansijera Srpske napredne stranke (SNS) Dragana Sikimića za direktora Agencije za borbu protiv korupcije od nje pravi instituciju za legalizaciju korupcije i progon političkih neistomišljenika vladajuće stranke. Očigledno i drsko izigravanje zakona nije slučajno – korupcija sada ima čvrsto pokriće u Agenciji, a vlast novi bič za progon političkih neistomišljenika. Srbija više nije država institucija i vladavine prava, već partijska družina i despotija, navodi se u saopštenju PSG.