Ministarstvo apeluje na građane da ne pale vatru 1Foto: Tijana Ivanović

Apeluje se da se nekontrolisano ne pale vatre pri izvođenju poljoprivrednih i drugih radova u blizini šume.

U saopštenju se pozivaju građani da ukoliko uoče požar, odmah obaveste MUP – Sektor za vanredne situacije, odnosno najbližu šumsku upravu.

Zakonom o šumama zabranjeno je paljenje otvorene vatre u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, izuzev na mestu koje je samo za tu namenu određeno, uređeno i vidno obeleženo, podseća Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Takođe, Zakonom o divljači i lovstvu zabranjeno je paljenje korova, strnjika, trstika, trave i drugog rastinja u lovištu.

Najavljuje se da će Republičke šumarske i lovne inspekcije raditi pojačanu kontrolu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede očekuje podršku i pomoć nevladinih organizacija, lovačkih udruženja, ekoloških pokreta kao i udruženja građana ljubitelja i zaštitnika prirode, da u ovoj akciji podrže apel i uključe se u zaštitu šuma od požara.