Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministar Đorđević je danas razgovarao sa direktorkom Biroa za Evropu Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR) gospođom Paskal Moro šeficom Regionalne kancelarije An Kristin Erikson i šefom Predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji, Hansom Fridrihom Šoderom o unapređenju saradnje u oblasti migracionih/izbegličkih tokova.

„Naša odlična saradnja odnosi se posebno i na brigu i zaštitu maloletnih migranata bez pratnje kao najranjivijoj kategoriji migrantske populacije. Naša ideja je da uspostavimo jasan sistem za zaštitu i brigu o maloletnim migrantima bez pratnje sa precizno definisanim procedurama i nadležnostima u cilju pružanja što kvalitetnijih uslova života i zaštite. Pored brige i zaštite, kroz obrazovanje, stručnu obuku, pružanje adekvatnih zdravstvenih i socijalnih usluga, mi omogućavamo tim mladim ljudima da svojim radom i znanjem pozitivno doprinose društvu u kojem nastavljaju svoj život ,bez obzira na njihovu odluku o konačnoj destinaciji“ , rekao je ministar i dodao da Srbija ima za cilj da ostane primer drugim državama kada je u pitanju odnos prema ranjivim kategorijama.

Direktorka Biroa za Evropu Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR) Paskal Moro istakla je da je Srbija pokazala pravi način kako se upravlja procesom migracija, sa posebnim akcentom na humani pristup koji je sistemski uređen kroz proces koordinacije svih nadležnih državnih aktera kroz Radnu grupu za upravljanje mešovitim migracionim tokovima.

„Srbija je dobar primer kako se mogu usvajati zakonski procesi za prelazak iz kriznog u postkrizni kontekst i načina prilagođavanja svog odgovora novonastaloj situaciji i promenjenim potrebama “, rekla je Moro i naglasila da je izuzetno zadovoljna saradnjom koju UNHCR ima sa državnim organima Srbije, uključujući i sa Ministarstvom za rad kada je u pitanju briga i zaštita maloletnih migranta bez pratnje i da će UNHCR nastaviti da pruža pomoć u tom smislu.

Paskal Moro istakla je da je zajednički rad na uspostavljanju procedura i pravila za adekvatnu brigu i zaštitu maloletnih migranta bez pratnje, te pomoć UNHCR sistemu socijalne zaštite Srbije od fundamentalne važnosti za uspešan odgovor Srbije na migrantsku krizu i dodala da sve države moraju da preuzmu svoj deo odgovornosti.
Na sastanku su predstavljene aktivnosti i mere koje je preduzimalo Ministarstvo u upravljanju izbegličkom/migrantskom krizom, sa posebnim akcentom na saradnji sa UNHCR. Zaključeno je da su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNHCR prirodni partneri, da imaju zajedničku viziju i da nastavljaju zajednički da rade na zaštiti interesa migrantske populacije, ali interesa građana Srbije i Evrope.