Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da ministar civilnih poslova u Savetu ministara BIH Safet Halilović nezakonito pokušava da ospori Sporazum o dvojnom državljanstvu između Srbije i BIH. Ministar Halilović osporava Sporazum Srbije i BIH o dvojnom državljanstvu, tvrdeći da se sporazum ne može primenjivati posle raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore (SICG). „To je puki lični stav i nezakonito delovanje Halilovića, dok… je jedini meritorni organ za tumačenje sporazuma parlament BIH“, kazao je Ivanić agenciji Beta.
Ivanić je dodao da Halilovićev stav izražava „frustraciju Stranke za BIH Srbijom“, da čelnici te stranke pokušavaju da pogoršaju stanje u BIH „otvarajući i teme koje uopšte nisu za otvaranje“. Kada bi se primenjivala logika Safeta Halilovića danas ne bi važio nijedan sporazum sa Srbijom „što je notorna glupost“, smatra Ivanić. Šef bosanskohercegovačke diplomatije rekao je da je Srbija po raspadu Državne zajednice SCG zvanično obavestila Predsedništvo BIH da preuzima kontinuitet svih međunarodnih ugovora bivše Državne zajednice što znači da svi međunarodni ugovori ostaju na snazi. „Svi međunarodni ugovori potpisani sa SCG se primenjuju u odnosu na Srbiju, dok sa Crnom Gorom tek treba otvarati razgovore o tim ugovorima“, kazao je Ivanić. Ministar inostranih poslova BIH najavio je da će na prvoj narednoj sednici Saveta ministara „vrlo jasno reći da Sporazum ostaje na snazi i da Halilović deluje mimo zakonskih ovlaštenja“.