Tender nije u skladu sa zakonom jer konkursna dokumentacija sadrži protivzakonite uslove za učešće. Ponuda se ograničava isključivo na tonere originalnih proizvođača, dok ne postoji mogućnost navođenja ponude odgovarajuće alternative, što je obaveza iz člana 71 Zakona o javnim nabavkama. Tender nije svrsishodan. Cena originalnih proizvođača je od dva do 10 puta viša od kvalitetnih sertifikovanih kompatibilnih tonera. Prema konkursnoj dokumentaciji MUP insistira na nabavci originalnih tonera jer smatra da bi korišćenje sertifikovanih kompatibilnih tonera ugrozilo garanciju štampača, što nije u skladu sa pravilima garancije svih većih proizvođača štampača i tonera.

Prema raspoloživim podacima, kvalitet originalnih i kvalitet sertifikovanih kompatibilnih tonera je skoro ili potpuno isti, proizvode se prema industrijskim standardima i prodaju sa sopstvenom garancijom. Praksa korišćenja sertifikovanih kompatibilnih tonera nije pokazala da se ovi toneri kvare u većoj meri nego originali ili da kvare štampače, dok zvanični uslovi garancije velikih proizvođača, kao i ovlašćeni servisi štampača koje smo kontaktirali, potvrđuju da se garancija na uređaj ne gubi korišćenjem neoriginalnog tonera, već samo ukoliko se utvrdi da je kvar na štampaču izazvao neispravan neoriginalan toner.

MUP je objavio da ugovor vredan 52 miliona dinara o nabavci štampača iz 2016. godine, za koje se nabavljaju toneri, predviđa da se garancija narušava korišćenjem bilo kojih tonera koji nisu originalni. Ukoliko je to tačno, MUP je potpisao štetan ugovor sa dobavljačima ovih štampača, po gorim uslovima nego što su to uslovi za druga lica, i koji je u suprotnosti sa uslovima velikih proizvođača. Zbog toga je potrebno promeniti uslove garancije ovog ugovora i u budućnosti izbegavati ovakve uslove u ugovorima.

Ukoliko MUP bude nabavio isključivo originalne tonere, platiće za 9.390 komada ukupno 135 miliona dinara, dok bi za nabavku iste količine kvalitetnih sertifikovanih kompatibilnih tonera, dostupnih na našem tržištu, platio oko 20 miliona dinara. Budući da je MUP 2016. godine sklopio ugovor o nabavci 1.000 novih štampača za 52 miliona dinara, a sada je zbog garantnog roka tih štampača spreman da plati za originalne tonere 115 miliona dinara više nego što mora, jasna je ekonomska neisplativost ove nabavke. Kako nije realno očekivati da će korišćenje sertifikovanih kvalitetnih zamenskih tonera dovesti do kvara svih 1.000 novih štampača, za MUP bi čak bilo svrsishodno odreći se prava na garantni rok za novokupljene štampače, a servisirati štampače od postignute uštede od 115 miliona dinara – svote za koju se može kupiti čak 2.000 novih štampača.

Nabavka tonera je pokrenuta u trenutku kada je važan svaki dinar koji je MUP-u na raspolaganju, naročito kada se uzme u obzir loše materijalno stanje pripadnika policije i njihova slaba opremljenost. Uštedu u slučaju nabavke sertifikovanih kvalitetnih kompatabilnih tonera moguće je preusmeriti na bolje opremanje zaposlenih u MUP-u ili za rešavanje drugih urgentnih problema. MUP je 2015. godine uveo praksu kojom se za štampače van garantnog roka nabavljaju i zamenski sertifikovani toneri. Potrebno je da preispita i praksu nabavke tonera za štampače u garantnom roku.

Autor je iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku