Foto: Vesna Andrić

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje će promeniti svoj školski kalendar i uskladiti ga sa kalendarom Ministarstva, rečeno je Danasu u tom sekretarijatu. Kako je naš list pisao, u kalendaru koji je doneo pokrajinski sekretarijat za obrazovanje za polaganje završnog ispita predviđeni su 13, 14. i 15. jun, zbog toga što je taj dokument objavljen još u maju, a nakon toga došlo je do pomeranja datuma male mature.