U okviru projekta sprovedena je kampanja „Crno na belo – Zajedno smo glasniji“, sa ciljem da ukaže na probleme radnika i nalaženjem rešenja za teškoće sa kojima se suočavaju.

Anđelka Marković iz fondacije Centar za demokratiju istakla je da je visoka stopa nezaposlenosti dovela do toga da ljudi prihvataju bilo kakve uslove rada i trpe diskriminaciju. Tokom prošle godine, članovi i aktivisti šest nevladinih organizacija razgovarali su sa 12.000 građana širom Srbije i pružali besplatnu pravnu pomoć.

– Najviše pravnih saveta pruženo je u vezi sa problemom neisplate zarada, zlostavljanja na radnom mestu, diskriminacije i rada na crno. Prava radnika se najviše krše u privatnom sektoru gde ne postoje sindikalne organizacije, a poslodavci iskazuju najviši stepen samovolje – ukazala je Marković.

Snežana Pavković iz udruženja Timočki klub istakla je da su prava radnika najviše ugrožena na istoku Srbije.

– Najveća stopa nezaposlenosti je na istoku naše zemlje, ali i najveći stepen povreda prava zaposlenih. Predstavnici lokalnih samouprava smatraju da rešavanje tog problema nije u njihovoj nadležnosti, već u republičkoj. Pokrenuli smo ekonomsko-socijalni dijalog i inicijativu za socijalno organizovanje radnika – rekla je Pavković.

Sadržaj kampanje „Crno na belo“ dosad je preko interneta videlo više od pola miliona ljudi. Sproveli su je fondacija Centar za demokratiju, Centar za razvoj neprofitnog sektora, centar Dokuino, udruženje građana Zajedno zajedno, Timočki klub i Majdanpek, uz podršku ASAID preko Instituta za održive zajednice.