Foto: Stefana Savić

Predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ Tomislav Živanović kaže za Danas da će sindikati tražiti sastanak sa ministrom da bi precizirali otvorena pitanja i da bi se našlo prihvatljivo rešenje i za Ministarstvo i za zaposlene u obrazovanju.

Sindikati ne sumnjaju u dobru volju ministra da se ovaj problem reši, a to što do direktora škola opet stiže neprecizan dopis Živanović tumači činjenicom da su se „neki ministrovi saradnici promenili i očito se ne snalaze“, te da su sindikati nakon prvog Šarčevićevog dopisa „usmeno upozorili na nedorečenosti, ali ne i pismeno“.

Podsetimo, zbog povećanja minimalne cene rada od 1. januara, plate zaposlenih u obrazovanju sa srednjom stručnom spremom praktično su se izjednačile sa radnicima koji primaju minimalnu zaradu. U tom položaju našli su se blagajnici, administrativni radnici, ali i domari, ložači, i još neke kategorije zaposlenih u srednjim stručnim školama. Sindikati su svojevremeno tvrdili da je sa Ministarstvom dogovoreno da škole iz sopstvenih prihoda nenastavnom osoblju mesečno isplaćuju dodatak na platu od 4.000 do 5.000 dinara, do trajnog rešenja kroz povećanje koeficijenata ili cene rada. Nezvanično se procenjuje da ovaj problem ima oko 3.500 zaposlenih u obrazovanju.

Poslednjim dopisom direktorima Ministarstvo je, pozivajući se na Poseban kolektivni ugovor i Zakon o platama u državnim organima i javnim službama, preporučilo da škole koje ostvaruju sopstvene prihode mogu od njih povećati plate zaposlenima najviše do 30 odsto. To se prevashodno odnosi na nenastavno osoblje koje ima od prvog do četvrtog stepena stručnosti.

– Dopis Ministarstva nije dobro formulisan, jer nisu obuhvaćene sve obrazovne institucije, kao što su učenički i studentski domovi i predškolske ustanove. Takođe, nije definisano šta je sa školama koje nemaju sopstvene prihode ili im je blokiran račun. Neke škole, pre svega srednje stručne, imaju dodatne poslove iz kojih ostvaruju sopstvene prihode, gradske škole taj novac dobijaju tako što izdaju sale i bazene, ali ima ustanova koje na ovaj način ne mogu da prihoduju. Zbog toga se mora precizirati na koji način će njihovo nenastavno osoblje dobiti povećanje – kaže Živanović.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola Beograda, smatra da problem niskih zarada radnika sa trećim i četvrtim stepenom stručnosti treba da reši država, a ne da odgovornost prebacuje na direktore škola. On za Danas kaže da „Ministarstvo svojim dopisom tera direktore da prave budžetski prekršaj“, jer kao obrazloženje za isplatu novca iz sopstvenih prihoda koje ostvaruje ustanova ne mogu da napišu da „administrativni radnik prima manju platu od tetkice“. Antić ukazuje i da je preporuka Ministarstva neostvariva, jer veliki broj škola nema nikakva sopstvena sredstva.

Unija sindikata prosvetnih radnika: Izjednačiti koeficijente

U Uniji sindikata prosvetnih radnik Srbije predlažu izjednačavanje koeficijenata nenastavnog i nastavnog osoblja sa istim stepenom stručnosti. Kako za Danas objašnjava Vladimir Adžić iz tog sindikata, koeficijent administrativnog radnika je 8,62, a učitelja sa srednjom školom 13,42, dok nenastavno osoblje sa šestim stepenom ima koeficijent 13,73, a nastavno 14,88.

Završen prolećni raspust

Za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji danas se završava prolećni raspust, a naredni dvodnevni odmor imaće već za dve nedelje, jer državni praznik 1. i 2. maj „pada“ u ponedeljak i utorak. Maturanti gimnazija sa školom završavaju 23. maja, đaci završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola 30. maja, kao i učenici osmog razreda. Đaci od prvog do sedmog razreda se raspuštaju 13. juna, a svi ostali srednjoškolci 20. juna.