Na zajedničkoj sednici radnih grupa za poglavlja 23 i 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, nevladin sektor je zatražio od MUP-a da obelodani Nacrt Akcionog plana za poglavlje 24, koje se odnosi na pravdu, slobodu i bezbednost, kao i da javnosti učini dostupnim prateću dokumentaciju za izradu Akcionog plana. Zatraženo je, takođe, da MUP od samog početka izrade Nacrta Akcionog plana omogući organizacijama civilnog društva da učestvuju u tom procesu.

Sa druge strane, ukazano je da su iskustva sa Ministarstvom pravde pozitivna, a koordinator radne grupe za pravosuđe, Milan Antonijević iz YUCOM-a ukazao je na potrebu da se ujednači praksa državnih organa u postupanju prema navladinom sektoru. Antonijević, koji takođe predstavlja Kuću ljudskih prava, rekao je da bi Akcioni plan trebalo što više da se oslanja na merila civilnog društva.

Skup u Narodnoj skupštini je organizovan kako bi se uspostavio strukturiran dijalog predstavnika državnih institucija kao glavnih učesnika pristupnih pregovora i organizacija civilnog društva.

U saopštenju Nacionalnog konventa koje je podeljeno novinarima na skupu, ističe se da je Ministarstvo pravde, kao nadležno za izradu Nacrta akcionog plana za poglavlje 23 objavilo ovaj dokument na svom veb sajtu i dva puta tražilo komentare i predloge organizacija građanskog društva za sadržaj Akcionog plana. Kako se navodi, sredinom decembra je na sajtu Ministarstva pravde objavljen i drugi Nacrt akcionog plana za poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava, kao i izveštaj o uključivanju nevladinog sektora, dok MUP kao nadležan za Akcioni plan za poglavlje 24 nije učinio javnim nacrt tog dokumenta i nije uključio civilni sektor u proces njegove izrade.

Prema rečima Sonje Stojanović Gajić, direktorke Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i koordinatorke Radne grupe pravda, sloboda i bezbednost, Ministarstvo unutrašnjih poslova je razgovore sa nevladinim sektorom odložilo za sledeću godinu i za tada zakazalo predstavljanje druge verzija Nacrta akcionog plana za poglavlje 24.

„To je u suprotnosti sa onim što je dogovoreno sa nama“, rekla je Stojanović Gajić i ukazala na nedostatak „dvosmernog dijaloga“.

MIŠČEVIĆ: Pregovaračke pozicije Srbije i EU – tajna

Šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora sa Evropskom unijom Tanja Miščević je rekla da neka ministarstva shvataju potrebu saradnje sa nevladinim sektorom „a druga se još uče“, ali je isto tako rekla da su pregovaračke pozicije Srbije i Evropske unije – tajna. Međutim, prema njenim rečima, ono o čemu se pregovaralo može se naći u sažetku koji pravi Vlada Srbije, koji će biti objavljen na sajtu pregovaračkog tima. Miščević je takođe rekla da je druga verzija Nacrta akcionog plana za poglavlje 23 poslata u Brisel, a da za poglavlje 24 to još nije učinjeno. Ona je rekla da do kraja 2015. godine sledi izrada akcionog plana za prava manjina.

MUP negira

MUP Srbije odbacio je juče navode organizacija civilnog društva koje prate proces pridruživanja EU. Kako je saopštio MUP, izveštaj sa skrininga, sa preporukama EU, MUP je „već učinilo dostupnim javnosti postavljanjem na internet prezentaciji Ministarstva“, a dostavljen je i elektronskim putem organizatorima Konventa.