„Njihovim proglašenjem stvaraju se uslovi za nastavak rada svih onih kojima je dužnost obezbeđivanje pravne sigurnosti i primene zakona u Republici Srbiji“, kazao je Nikolić u saopštenju koje je preneo kabinet predsednika Republike. Povodom izjava predstavnika advokatskih komora da će štrajk trajati dok Nikolić „ne potpiše ukaz o usvajanju zakona kojim će biti prihvaćeni zahtevi advokata, koji su ustavni i kojima se štite prava građana“, predsednik Srbije je naveo da pažljivo prati trenutnu situaciju u pravosuđu sa stanovišta donošenja i primene zakona koji treba da budu usklađeni sa Ustavom. On je naveo da predsednik nema prava da utiče na zakonske odredbe koje se tiču visine naknade ili kome se ta naknada isplaćuje, ali je odmah postalo jasno da su izdvajanja građana enormno povećana, a da je čak i sudska overa potpisa, koja je donosila nemali prihod u budžet, potpuno izuzeta iz sudske nadležnosti.

Skupština Srbije usvojila je juče izmene Zakona o javnom beležništvu i o prometu nepokretnosti.