Notari na raspolaganju svim kandidatima 1Foto: Advokatska komora Beograda

Ovlašćenje za overu potpisa imaju i zaposleni u kancelariji javnog beležnika – pomoćnici, saradnici i pripravnici, tako da je budućim predsedničkim kandidatima na usluzi ukupno 438 službenika, navodi se u saopštenju.

Overa potpisa podrške obavlja se prema redosledu prijavljivanja, tako da nijedan kandidat nije favorizovan, niti diskriminisan u odnosu na druge. Koliko će potpisa kandidat prikupiti zavisi isključivo od njegove organizovanosti i odziva birača koji ga podržavaju, ističe Javnobeležnička komora.

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Miodrag Đukanović naveo je primer da je zahtev za overu potpisa birača pokreta „Dosta je bilo“ primilo ukupno 87 javnih beležnika, a overu je obavljalo 58 javnobeležničkih kancelarija.

Javnobeležničke kancelarije overavaju potpise birača i van radnog vremena, u svojim kancelarijama i na terenu, a da bi izašli u susret svim potencijalnim predsedničkim kandidatima javni beležnici, uz saglasnost Komore, potpise overavaju i van svoje matične teritorije, navodi se u saopštenju.