Ovaj program, pod nazivom Regionalna politika i razvoj objedinjuje ekonomske, sociološke, ekološke i upravljačke aspekte regionalnih politika i razvoja.

– Većina naših aktivnosti u Srbiji finansirana je od strane austrijske Agencije za razvoj i ovaj projekat predstavlja deo programa koji nudimo visokoškolskim ustanovama za period od 2007. do 2009. Za ova dva programa je specifično to što su u direktnoj vezi sa lokalnim tržištem rada i razvijani su u skladu sa potrebama za povećanjem zapošljivosti kadrova koji će proći kroz njih. S druge strane, okosnicu predstavlja saradnja sa austrijskim visokoškolskim institucijama, konkretno univerzitetima u Beču i Gracu, koji će biti partneri i savetnici u realizaciji programa koji će biti prilagođen i evropskim standardima i lokalnim potrebama tržišta rada – rekao je Goran Ostojić, regionalni direktor WUS Austrija za Srbiju.

Master studije traju tri semestra, od čega su prva dva predviđena za predavanja, stručne ekskurzije i ispite, a treći za izradu master rada. Na program će se godišnje upisati od 10 do 25 studenata, koji će imati mogućnost da svoju master tezu urade za vreme prakse u vladinim ili istraživačkim organizacijama, u konsultantskim firmama, kao i nevladinim organizacijama.

– Ovo je jedan interdisciplinarani program okrenut ka regionalnom razvoju, koji ćemo našim studentima ponuditi od jeseni, kao priliku za sticanje sasvim novih znanja i veština, neophodnih za regionalnu saradnju na modernom nivou. Predavanja će biti na engleskom jeziku i držaće ih predavači sa oba univerziteta iz različitih područja – rekla je Radmila Marinković-Nedučin, rektor Novosadskog univerziteta i dodala da realizacija ovih programa predstavlja nastavak dugogodišnje uspešne saradnje UNS i WUS Austrija.