Foto: beogradodlucuje.rs

U saopštenju NUNS podseća da je ravnopravan tretman medija i novinara jedan od preduslova za razvoj demokratije i slobodu javne reči. Istovremeno, NUNS još jednom podseća medije i novinare da je njihova dužnost i obaveza da poštuju pravila profesije i Kodeks novinara Srbije. U skladu sa tim, potrebno je da omoguće svim javnim i drugim ličnostima da iznesu svoj stav povodom izveštaja i priloga u kojima su predmet kritike ili napada.

Mediji koji neskriveno služe jednoj političkoj opciji rade suprotno javnom interesu i demokratiji, napominje NUNS.

Praksa sistematskog blaćenja javnih ličnosti, bez tretiranja svih činjenica i stavova i bez dužne profesionalne pažnje, prema stavu NUNS, postaje dominantna na srpskoj medijskoj sceni, što dovodi do učestalih oštrih razmena optužbi.

Ta praksa je krajnje pogubna za javni život i društvo u celini i nužno je da bude što pre obustavljena, ukazuje NUNS.

Neprofesionalna i necivilizovana zloupotreba medija u kampanji protiv javnih ličnosti izaziva razumljivu ljutnju, ali je NUNS uveren da “kontramere” ne mogu da donesu rešenje.

U saopštenju NUNS, takođe, naglašava da novinari i mediji, da bi stekli moralno pravo na podršku javnosti, moraju da poštuju osnovna pravila novinarske profesije.

Dok se to ne dogodi, ruinirana srpska medijska scena neće istinski krenuti u pravcu evropskih standarda koji važe u razvijenim demokratskim društvima, zaključuje NUNS.