Foto: Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Predsednik Upravnog odbora Nacionalne koalicije za decentralizaciju Mladen Jovanović rekao je da Srbija ima ocenu 4,1 a ocena indeksa se utvrđuje na osnovu praćenja sedam oblasti, koje se ocenjuju ocenama od jedan do sedam, pri čemu je jedinica najbolja ocena.

Prate se zakonsko okruženje, organizacioni kapacitet, finansijska održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastruktura i slika u javnosti, rekao je on.

Jovanović je rekao da se ukupna održivost OCD nije menjala u 2016. godini, a organizacioni kapacitet, finansijska održivost i infrastruktura su se poboljšali, dok su se pravno okruženje, zagovaranje i slika u javnosti pogoršali.

Prema njegovim rečima, od novembra je registrovano 28.799 organizacija civilnog društva, a 2011. godine ih je bilo 16.000.

On je posebno istakao problem opadanja imidža i slike OCD u javnosti drugu godinu zaredom, dodajući da je medijska pokrivenost u većini medija sa nacionalnom pokrivenošću bila negativna.

Jovanović je pomenuo Politiku i TV Pink, dok ističe da je opala i saradnja sa javnim medijskim servisom.

Direktorka Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) Vukosava Crnjanski rekla je da je ozbiljno zabrinuta, jer u zemlji koja teži evropskim integracijama organizacije civilnog društva i javno zagovaranje imaju veoma negativan imidž, a trebalo bi da je drugačije.

Crnjanski je napomenula da skoro 30.000 nevladinih organizacija pruža usluge građanima, uglavnom na lokalu, i menja državu u onim poslovima u kojima je ona najslabija.

Ona smatra da nepoverenje građana dolazi od toga što se stalno govori o tim famoznim ciframa koje dobijaju OCD i navela je primer CRTA koja je pratila predsedničke izbore.

Naša misija je da vratimo poverenje građana u institucije, a šta ćete bolje od toga da su izbori fer i demokratski, navela je Crnjanski i istakla da su tabloidi prenosili da je CRTA dobila milion dolara da kaže da su izbori pokradeni.

Crnjanski je rekla da je potom uzela da vidi gde su „ti milioni“ i navela da je prekontrolisala prilive organizaciji na deviznom računu u protekle tri godine i došla do te sume.

To znači da neko ima ozbiljne izvore u bankama, trezoru da dođe do tih podataka i nikome ništa, upozorila je Crnjanski i pozvala na solidarnost OCD da se to zaustavi.

Direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj USAID Laura Palmer Pavlović ocenila je da je 2016. godina bila puna izazova za OCD širom sveta i da su pogoršavani uslovi za njih rad.

Ona je podsetila da USAID podržava ekonomsku i političku tranziciju Srbije i da je civilno društvo bio dosledan i pouzdan partner.

Palmer Pavlović smatra i da prilikom ustavnih promena, koje je najavila Vlada Srbije, organizacije civilnog društva treba da budu ključni saradnik u tom procesu.

Prema indeksu održivosti OCD, zakonsko okruženje u Srbiji dobilo je ocenu 4,1, organizacioni kapacitet 4,0, finansijska održivost 4,7, zagovaranje 3,6, pružanje usluga 4,2, infrastruktura 3,3 i slika u javnosti 4,6.