Debata je održana sa ciljem pokretanja dijaloga o ovoj temi koja je postala aktuelna poslednjih godina, od kada je više desetina Sandžaklija otišlo da se bori u Siriji. Nekoliko je i poginulo. Među njima je i Novopazarac Eldar Kundaković. NJegov otac Esad Kundaković bio je među govornicima na debati.

-Sa našom decom treba da razgovaramo stalno, na svakom mestu. Naš sistem i ovo društvo ne funkcionišu, mi moramo da ukažemo deci šta je loše, da je ludost ići hiljadama kilometara odavde. Svi misle da su ljudi sa bradom ekstremisti, teroristi, na meni je da dokažem da taj problem nije onakav kako se predstavlja. Kod mene su dolazili mnogi mediji i novinari, sa svima sam delio sve, pa čak i izrazito intimne stvari svoje porodice, pokušavajući da ispravim krivu sliku koja je stvorena o nama ili koju neko želi namerno da stvori, poručio je Kundaković. Prema njegovim rečima, važno je da priznamo da postoji problem i da se o njemu otvoreno razgovara i na nivou muslimanske zajednice.

Teolog Bekir Makić upitao je zašto se radikalizam i ekstremizam isključivo posmatraju kao produkt verskog, u našem sličaju „islamskog“? Ponudio je i odgovor, koji je višesložan. “Zbog nedostatka adekvatnog dijaloga istoka i zapada, predrasuda o muslimanima i nepoznavanja osnovnih postulata vere Islama, duplih standarda, negativne medijske kampanje, zbog vrlo negativnog uticaja tvorevine stranih sila-takozvane islamske države koja ubija, koja teroriše u ime vjere, dok su zloglasni fašisti ubijali u ime sekularizma, nacionalizma”, naveo je Makić. Ubeđen je da je najveća odgovornost u suzbijanju radikalizma u Sandžaku na Islamskim zajednicama, ali i da ostali delovi društva, civilni sektor, mediji, obrazovni sistem imaju svoju ulogu. “Poboljšanjem životnog standarda, rešavanjem nekih socijalnih pitanja, zapošljavanjem, mnogi bi bili sačuvani radikalizma”, poručio je Makić.

Fahrudin Kladničanin je, ispred organizatora „Foruma 10“ objasnio da je njihova namera da dekonstruišu prefiks islamskog radikalizma i ekstremizma koji se konstantno nameće javnosti i ukažu da uzroke, posledice i izazove sa kojima će se suočavati naše društvo. „Poruka učesnika debate je islam ne prepoznaje radikalizam i ekstremizam, ali da na svim akterima u zajednici, posebno u ovom slučaju Islamskoj zajednici leži odgovornost za preuzimanje važne uloge kada je ova tema u pitanju“, naglasio je on. Debata je organizovana u okviru projekta „Lokalna platforma za dijalog“ koji je podržala Ambasada Kanade u Srbiji.