Uveren sam da nije neophodno posebno isticati da bi zaokret kakvom se nadam podrazumevao i korenitu promenu postave „sa druge strane stola“. Obučeni u svečane odore, razgovor bi vodili brižljivo odabrani članovi. Stručnjaci sa čijim bi imenima i kredoom, proveravanim u različitim epizodama srpske pravosudne realpolitičke scene, stručna javnost imala prilike da se upozna puno pre promulgacije u „Službenom glasniku“.

Eh da… Šta ćete u toku svog mandata učiniti kako bi sudska vlast u Srbiji bila uspostavljena?

Pa … sudska vlast je treća grana vlasti i trudiću se da sačuvam njen položaj. Iako bi na prvi pogled mogao delovati kao prigodan, ovakav odgovor bi ipak morao dovesti do momentalne diskvalifikacije kandidata. Onoga ko bi se njime poslužio, automatski bi svrstao u armiju pravosudnih delatnika kojima još uvek nije jasno da sudska vlast u Srbiji ne postoji. I da, makar u poslednjih sedamdeset godina, nikada i nije postojala. Ili, još gore… među one kojima najverovatnije nije jasno ni zašto bi sudska vlast trebalo da postoji. Svrstao bi ga neoprostivo među sve one pravosudne delatnike koji zabrinjavajuće veruju da je u srpskom pravnom poretku dovoljna garancija da u Ustavu nešto piše. Davalac ovakvog odgovora manifestovao bi navedenim rezonom i određenu dozu diletantizma … A složićete se da nam diletanti na čelu najviših sudskih instanci više nisu potrebni.

Kako to mislite uspostavljanje sudske vlasti … Ne razumem pitanje … – bio bi odgovor, bolje rečeno iščuđavanje koje bi takođe moralo trenutno eliminisati kandidata. Iza njega, sada zaista brižljivo odabrani sastav najvišeg sudskog tela, svakako bi morao prozreti osobu koja će mandat, ukoliko bi joj ovaj nekim slučajem bio poveren, najvećim delom provesti u očekivanju telefonskog poziva sa „najvišeg mesta“ i distribuciji dobijenih direktiva. Jer začuđeni kandidat – distributer spada u prilično brojnu grupaciju sudija koja ne samo da ne izražava sopstveno mišljenje, već negoduje i u situacijama kada neko drugi izražava mišljenje koje bi se moglo oceniti provokativnim. Reč je uglavnom o „iskusnijim“ kolegama, koje dobro pamte vremena kada se „zglajzavalo“ ne samo zbog onoga što si rekao, nego i zbog onoga kako si se držao kada je neko drugi „rekao“. I koji u ovakvim situacijama redovno glasno protestuju, za slučaj da se razgovor odnekud snima. Zato na provokaciju o potrebi uspostavljanja sudske vlasti reaguju zbunjenošću. Složićete se, ni „zbunjivi“ nam više ne trebaju… Makar u ovako zbunjenom pravosuđu…

Načiniću plan rešavanja starih predmeta uz redovno održavanje sastanaka sa predsednicima nižestepenih sudova, ako ste to mislili…. Ovoga puta, članovi Saveta će nepogrešivo prepoznati da pred njima stoji kandidat birokrata u konfekcijskom odelu, konfekcijskog rezonovanja i manira, koji pod borbom za sudsku vlast prvenstveno podrazumeva borbu za što duže, sopstveno bitisanje u fotelji. Jer, da je ovakvom kandidatu bilo šta osim službenog vozila, dodatka za odvojeni život i šefovanja na pameti, bilo bi mu jasno da gangrenozno stanje srpskog pravosuđa ne ostavlja vreme za cifranje statistike. Da zahteva daleko radikalniji anganžman. Zato bi i konfekcijski birokrata momentalno morao da otpadne… Sledeći!

U moru različitih takmaca, jednom kada bi reforma pravosuđa zaista započela, bilo bi lakše uočiti i prave „bisere“, od kojih mnogi trenutno neotkriveni „čame“ u predsedničkim kabinetima. Aktuelno kadrovsko stanje svakako bi iznedrilo i vlasnike urnebesnih odgovora tipa – „Meni je rečeno da je sve dogovoreno, da li postoji neki problem?“ „Ajte molim vas… Pa kako sud da bude vlas.“ Ili „Jel možete da ponovite pitanje ili da dobijem drugo?“.

A za to vreme, negde van kruga kandidata, nalaze se retke preostale srpske pravosudne Pepeljuge. Oni koji razumeju pitanje, i ne traže njegovo ponavljanje… I koji na pitanje odavno imaju odgovor. Hrabar i smislen … Proistekao iz uverenja i vizije … Međutim, baš kao ni omiljenoj junakinji dečije bajke, njima bal do sada uglavnom nije bio namenjen. Cipelu krojenu po njihovoj nozi decenijama mahom razglavljuju bangave sestre …

I naposletku, hajde da zapitam i Vas … Kada biste bili kandidat za mesto predsednika najviših sudskih instanci, šta biste u toku svog mandata učinili kako bi sudska vlast u Srbiji bila uspostavljena? Siguran sam da među vama ima onih na koje bi buduća reforma mogla da računa. Već sama činjenica da do sada niste prepoznati kao odgovarajući kandidat možda je dovoljna garancija u tom pogledu.

Autor je sudija Apelacionog suda u Beogradu

Preuzeto sa bloga – misamajic.com