Foto: FoNet

Ministarstvo pravde u današnjem saopštenju podseća da je od maja 2017. do danas organizovalo dve faze javnih rasprava, u okviru kojih je održano više od 10 okruglih stolova širom Srbije. Prva verzija radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije, u delu koji se odnosi na pravosuđe, objavljena je 22. januara ove godine, nakon čega je sproveden drugi krug javne rasprave.

Na osnovu zaključaka javne rasprave, radni tekst amandmana je revidiran, a veliki deo sugestija stručne javnosti je prihvaćen. Revidirani radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije, Ministarstvo pravde je objavilo 13. aprila i prosledilo ga Venecijanskoj komisiji na mišljenje.

Komisija je na pojedine odredbe uzvratila komentarom i preporukama, a Ministarstvo pravde je 11. septembra objavilo novi Radni tekst predloga ustavnih amandmana koji je u potpunosti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde. Ministarstvo pravde je, povodom novog Nacrta, organizovalo okrugli sto kojem su prisustvovali predstavnici svih relevantnih pravosudnih institucija, organizacija civilnog društva i međunarodnih institucija kojima su predstavljeni amandmani.

Ministarstvo pravde je, nakon detaljnih razmatranja komentara koji su se mogli čuti na okruglom stolu, objavilo četvrtu revidiranu verziju Nacrta ustavnih amandmana, navodi se u saopštenju.