Foto: Ministarstvo pravde

„U cilju formulisanja teksta radne verzije Akcionog plana za Poglavlje 23, naročito se imalo u vidu da izmene na pravi način reflektuju prelazna merila, uvažavaju ocene ispunjenosti aktivnosti koje je dao Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, dostavljene priloge od strane odgovornih subjekata navedenih u Akcionom planu za Poglavlje 23, kao i uočene teškoće u realizaciji i praćenju sprovođenja realizacije aktivnosti“, ističe se u saopštenju Ministarstva pravde.

Povodom revidiranog Nacrta, Ministarstvo pravde će, kako je najavilo organizovati okrugle stolove, a prvi će biti 5. februara.

Povezani tekstovi