Foto: FoNet/Zoran Mrđa

Tu svoju sumnju potkrepio je podacima dobijenim iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije po kojima je od 1. jula 2011.godine do decembra 2016. godine 618.412 stranih državljana izrazilo nameru da traži azil u Srbiji.

On je na konferenciji za novinare u parlamentu Srbije rekao da poreklo tražioca azila nije samo iz zemalja zahvaćenih ratom i naveo da je njih 171.867 iz Avganistana, iz Pakistana 11.081, Sirije 316.224 i Somalije 6.188.

”Svi tražioci azila podležu readmisiji i vraćanju iz zemalja EU u Srbiju gde bi im bilo trajno nastanjenje u raznim azilanstskim centrima koji se planiraju na teritoriji Srbije. U Srbiji već postoji 14 prihvatnih azilanstkih centara, a u toku je i nametanje lokalnih akcionih planova u nekoliko opština za unapređenje položaja migranata u narednih pet godina”, rekao je Obradović, upitavši zbog čega je opština Mladenovac, kao jedna od najsiromašnijih beogradskih opština dužna da usvoji akcioni plan za zbrinjavanje migranata, za šta će biti izdvojeno dva miliona evra, mada se zna da u Mladenovcu za sada nema azilanata.

U odgovoru na poslaničko pitanje Obradovića o azilantima, Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je i da je od 2008. do 2016. godine dodeljeno državljanstvo za 88 osoba.