Zgrada u ulici Đačkog bataljona 10, naselje Viraga, Obrenovac,  desetine dece koja nisu još uvek evakuisana.
Ulica Vuka Karadžića u Obrenovcu / brojevi od 90 do 110 – svaki objekat je pun ljudi i dece, u zgradama zarobljeni ljudi, deca, stari
Ulica Kralja Milutina 5a, stan Kolalević, ima ih preko desetoro, imaju i bebe
U mestu Rojkovac, ul. Kralja Milutina ima puno zarobljenih ljudi i dece
Ulica Branislava Nušića 4, Obrenovac, žena 70 godina, srčani bolesnik, sama u potkrovlju kuce, u susednoj kući dvoje starijih lica
Ulica Prote Mateje 54, porodica na krovu kuce, Obrenovac.
Ulica Aleksandra Ace Simovića 58a, Obrenovac, nekoliko žena sa decom već 36 sati čekaju pomoć
Ulica Marka Milanovića 27, Rojkovac, u zgradi dosta ljudi koji pokušavaju da se evakuišu, ima i dece i starih ljudi.
Studenička ulica, Zabrežje, tri osobe na prvom spratu u kući, otac sa dva sina, primili poruke pre dva sata.
Ulica Marka Milanovića 27, Rojkovac, u zgradi dosta ljudi koji pokušavaju da se evakuišu, ima i dece i starih ljudi.
Ulica Dositejeva 16, Obrenovac, porodica sa dvoje dece  preko puta pekare Trend, u zgradi je zarobljeno još porodica.