Sudija Opštinskog suda u Požarevcu Gordana Vidojković odbila je juče zahtev pravnih zastupnika požarevačkog pokreta Otpor za proširenje optužnice kojom bi bio obuhvaćen i Marko Milošević, sin Slobodana Miloševića.
Advokat Dušan Cvejić zatražio je proširivanje optužnog akta Nebojše Sokolovića i Radojka Lukovića za nanošenje teških telesnih povreda, s dve na šest osoba, među kojima je i Marko Milošević. Predmet se vodi se po objedinjenoj tužbi u kojoj petorica Miloševićevih saradnika tuže otporaše za učešće u tuči, a trojica otporaša njih za učešće u tuči, nasilničko ponašanje i nanošenje teških telesnih povreda u Požarevcu, 2. maja 2000. godine. Zbog promene članova sudskog veća glavni pretres juče je počeo iznova, a naredno ročište zakazano je za 31. oktobar.