Kako se navodi u saopštenju, Ministarstvo posebnu pažnju posvećuje uspostavljanju osnovnih preduslova za postizanje što većeg stepena socijalne sigurnosti i što veći obuhvat pravima i uslugama kako bi se osigurala što potpunija socijalna uključenost posebno ranjivih društvenih grupa i pojedinaca.

Ministarstvo smatra da će se donošenjem tog zakona uspostaviti efektivnije i pravednije ostvarivanja socijalne zaštite kroz unapređenje procesa odlučivanja o pravima i uslugama u sistemu socijalne zaštite.

Povezani tekstovi