Sindikat policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije druga je po redu sindikalna organizacija zaposlenih u ovoj javnoj službi. Zvaničan početak rada obeležen je 1. septembra 2006, kada je održana osnivačka skupština i na kojoj je za predsednika Sindikata izabran Dragan Arizanović.
Govoreći o motivima osnivanja novog sindikata, a time i uvođenja sindikalnog pluralizma u policiju, predsednik Izvršnog odbora Sindikata Dragan Lučić za Danas kaže da će ciljevi Sindikata policije, pre svega, biti primena i poštovanje zakonske regulative koja se tiče radnog vremena, prekovremenog rada, nagrađivanja i drugih elemenata radnog odnosa pripadnika policije. Prioritetni zadatak je izjednačavanje statusa uniformisanih i neuniformisanih pripadnika policije.

Sindikalna agencija za obezbeđenje

Sindikalna članarina je 0,5 odsto zarade i Lučić naglašava da će tako sakupljenim novcem biti formiran svojevrsni fond solidarnosti i sredstva će se trošiti isključivo na pomoć članstvu. Predviđena je i druga vrsta prikupljanja novca od donatora, koji će članovi Sindikata praktično zarađivati, s obzirom na to da je Zakon o policiji omogućio registrovanje agencije za obezbeđenje. Lučić objašnjava da je planirano da takvu jednu agenciju osnuje i vodi upravo Sindikat.

Lučić najavljuje da će jedan od prvih sindikalnih zahteva biti i valorizacija učešća zaposlenih u stambenom fondu MUP, a predlog je da se novac koji se godinama izdvajao iz ličnih dohodaka preračuna u učešće za stambeni kredit.
Prema oceni našeg sagovornika, Uredba o disciplinskoj odgovornosti policajaca je veoma restriktivna i Sindikat će se boriti da se u ovaj akt unese i odredba po kojoj će prisustvo predstavnika sindikata u disciplinskom pretpostupku, a samim tim i postupku, biti obavezno. Sindikat policije MUP će tražiti preciziranje zakonske odredbe koja navodi da se policijski službenici ne smeju baviti poslovima nespojivim sa službom, jer takva uopštena zabrana dozvoljava svakojaka tumačenja.