Mi smo dosad utvrdili oko stotinak, možda ih ima više, ali ih sigurno nema 2.000, kako je to predstavljeno u javnosti – kaže za Danas Šćepan Miljanić, generalni sekretar Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK).

Kako je rekao, polovinu osporenih diploma poseduju oni koji su bili zaposleni kao profesori, docenti ili asistenti. Miljanić nije želeo da precizira koji fakulteti i univerziteti su izdavali nevalidne doktorske diplome, ali da je nesporno da u tome prednjače privatne visokoškolske ustanove. Ipak, ukazuje da ne treba sve privatne univerzitete svrstavati u isti koš i kao pozitivne primere navodi Metropolitan i Singidunum.

Sporne doktorske diplome otkrivene su u postupku reakreditacije nekih visokoškolskih ustanova i njihovih studijskih programa, a svojevrsna novina u radu Komisije je što se prilikom odlučivanja o akreditaciji već neko vreme proveravaju i akademske kvalifikacije nastavnog osoblja.

Kako je Danas već pisao, KAPK je u prvoj polovini ove godine ustanovio svoju radnu grupu koja se bavi ovim poslom, a motiv za to je bilo saznanje da je jedan broj visokoškolskih ustanova nezakonito, odnosno bez akreditacije, izdavao diplome za različite nivoe visokog obrazovanja. Problem je i što su doktore nauka sa spornim diplomama angažovali drugi fakulteti i s njima pravili studijske programe za koje su podnosili zahtev za akreditaciju.

Na pitanje da li je KAPK načinila propust jer od starta nije proveravala kvalifikacije nastavnog osoblja u visokom obrazovanju, Miljanić kaže da za to nije bio mogućnosti, jer su se prethodni sazivi Komisije dugo bavili uspostavljanjem akreditacionih standarda, članstvom KAPK-a u međunarodnim organizacijama ENKVA i EKVAR… Miljanić je odbacio tvrdnje da KAPK retroaktivno osporava diplome.

– Ovde je suština da su diplome stečene nezakonito, odnosno da su dobijene na visokoškolskim ustanovama koje nemaju ili nisu imale imale dozvolu za to u trenutku kada su ih izdavale. U Srbiji je akreditovano 3.000 studijskih programa i na stotine institucija, činjenica je da nismo sve „prečešljali“ jer svi i nisu došli na red za reakreditaciju, ali ponavljam da spornih diploma nema toliko mnogo kako se sada pokušava predstaviti. Ovo bi trebalo da služi kao upozorenje da se tako ne radi ubuduće, jer je to protivzakonito. Sada se traži ekspertiza sa strane za stvari koje su krajnje jednostavne. To je potpuno isto kao divlja gradnja u građevinarstvu – nemaš dozvolu, a gradiš, nemaš dozvolu da izdaješ diplome, a to si uradio – ističe Miljanić.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vladimir DŽamić je rekao da su se Ministarstvu obratili oštećeni koji su izgubili pravo da budu predavači, iako su u ranijim procesima akreditacije regularno prolazili procedure za izbor nastavnika na fakultetima i visokim školama strukovnih i akademskih studija.

– Izgubili su to pravo zbog promene određenih standarda KAPK-a. Imajući u vidu pravne posledice svega toga i eventualnu tužbu države, u obavezi smo da reagujemo i razgovaramo sa članovima KAPK-a i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Nije važno da li se radi o 500 ili 30 slučajeva, ako su protivpravno ostali bez posla, to je onda problem i zato želimo da ga rešimo – rekao je Džamić.

Ministar prosvete Mladen Šarčević je najavio da će se ovaj problem tretirati isključivo kao pravno pitanje, te da će Ministarstvo zatražiti mišljenje stručnjaka iz Evropske komisije i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Generalni sekretar NSVO Miodrag Popović kaže za Danas da još nisu dobili dopis Ministarstva, ali da ova tema za Savet nije nova, jer su i ranije raspravljali o sličnim slučajevima, kao drugostepeni organ koji odlučuje o akreditaciji.

– Bilo je slučajeva da je KAPK osporio neke doktorate pa su se žalili Nacionalnom savetu. Za nas je mišljenje KAPK bilo u redu – kaže Popović. On ukazuje da poenta cele priče nije da ospori nečija diploma već da se spreči da ljudi sa nedovoljnim kvalifikacijama rade u visokom obrazovanju i proizvode falš kadrove.

Studentske diplome validne

Ščepan Miljanić navodi da validne diplome studenata kojima su predavali nastavnici sa osporenim diplomama, ukoliko su ti studenti studirali na akreditovanim ustanovama i akreditovanim studijskim programima.