Vrednost ovog pogona iznosi više od 66 miliona dinara, a pokrajinska vlast je preko Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za realizaciju ovog projekta izdvojila 30 miliona dinara. U ovom pogonu zaposliće se novih 39 radnika direktno u proizvodnji i 60 radnika kroz razne vidove kooperacije.

Osim snabdevanja domaćeg tržišta, u planu je izvoz na rusko tržište, kao i tržišta zemalja u okruženju, a planirani prihod u 2009. godini je 600.000 evra.