Članice projektnog tima prof. Snežana Medić i predstavnica Ministartva prosfete Republike Srbije Mirjana Milanović u pratnji zamenika predsednika opštine Kučevo Novice Janošević, posetile su Osnovnu školu „Veljko Dugošević“ u Turiji, koja je jedna od 80 škola u Srbiji u kojoj se realizuje projekat „Druga šansa“, Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije koji finansira Evropska Unija i gde se upoznali o aktivnostima rada sa odraslima u ovoj školi.

-Zahvaljujući predstavnicima projektnog tima, lokalnoj samoupravi Kučevo i mojim kolegfam koji su uspešno završili obuku i tako tokom leta prezentuju ljudima i objasne im šta to znači biti sada polaznik projekta „Druga šansa“ u našoj školi. Veliko zadovoljstvo osećam prema polaznicima koji su odlučili da dovrše nešto su ranije započeli. Potrebno je da ovi ljudi shvate šta to znači za njihov dalji život i da nešto odrade u svoju korist učestvujući u ovom projektu i pohađanju nastave, istakla je direktor O. Š. „Veljko Dugošević“ iz Turije, Milica Ilić.

U okviru projekta „Druga šansa“ čija realizacija traje dve godine biće sprovedeno Funkcionalno osnovno obrazovanje u Srbiji za oko 4. 000 odraslih učesnika preko 15 godina starosti, bez završenog osnovnog obrazovanja i stručne osposobljenosti. Nastavni program je raspoređen u 3 ciklusa, a svaki će trajati jednu školsku godinu:

-Prvi ciklus je namenjen za one polaznike koji su nnepismeni, ili koji imaju dva završena dva razreda osnovne škole, drugi ciklos je za one koji su nekada završili četiri razreda osnovne škole, dok je treći za polaznike koji imaju završeni šesti i sedmi razred. Zadovoljstvo mi je da u ime projektnog tima „Druga šansa“ iznesemo pozitivne utiske o realizaciji ovog projekta u školi u Turiji koja je u saradnji sa opštinom Kučevo stvorila uslove za školovanje odraslih ovog kraja. Mislim da je Turija dobar primer kako partnerski tim funkcioniše i kakvu podršku škola ima od lokalne samouprave. Nadam se i daljoj dobroj saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanja koja je deo ovog projekta i koja treba da finansira troškove prevoza kao i dalje školovanje ovih polaznika za 50 raznih zanimanja koji će oni jedan od njih izabrati, naglasila je članica projektnog tima „Druga šansa“‘, prof Snežana Medić.

Po završetku nastave za 8. razred u okviru trećeg ciklusa, polaznici se, uz asistenciju i savetovanje Nacionalne službe za zapošljavanje, opredeljuju za jednu od 50 ponuđenih stručnih obuka koje se realizuju u srednjim stručnim školama i traju do tri meseca. Po završetku programa, polaznici dobijaju diplomu o završenom osnovnom obrazovanju i sertifikat o završenoj stručnoj obuci. Stečeno znanje i diploma uvećavaju im šanse da pronađu zaposlenje i daju priliku da nastave školovanje, ukoliko to žele.

Tokom posete će se utvrđivati da li su aktivnosti rada sa odraslima unete u godišnji plan rada škole, da li postoji adekvatna dnevnička evidencija, da li je celokupni školski tim prošao predviđene obuke, da li je raspored napravljen u skladu sa potrebama polaznika, a biće govora i o pitanjima koja se tiču same organizacije nastave i rada školskog tima i rada sa polaznicima (adekvatnost učioničkog prostora za odrasle, sastanci školskog tima, sprečavanje osipanja polaznika i sl. ).

Projekat finansira Evropska unija sa 4 miliona evra bespovratne pomoći

Korisnik projekta je Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije Projekat realizuje GOPA Consultants, u konzorcijumu sa dvv-international i European Association for the Education of Adults (EAEA)

– Svako savremeno društvo suočava se sa velikom odgovornošću da stanovništvu omogući da kroz obrazovanje razvije lične, profesionalne i socijalne kompetencije koje su ljudima neophodne da ostvare svoje lične potencijale, pravo na rad i žive kvalitetnijim životom. Neki ljudi, ipak, propuštaju takve mogućnosti kada im se prvi put ukažu i potrebno im je pružiti drugu šansu kasnije u odraslom dobu, dodala je prof Snežana Medić.

U okviru projekta „Druga šansa“ će od 2011. do 2013. godine biti sprovedeno Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih (FOOO) za 4. 000 odraslih učesnika preko 15 godina starosti, bez završenog osnovnog obrazovanja i stručne osposobljenosti.

Po završetku nastave za 8. razred u okviru trećeg ciklusa, polaznici se, uz asistenciju i savetovanje Nacionalne službe za zapošljavanje, opredeljuju za jednu od 50 ponuđenih stručnih obuka. Ove obuke se realizuju u srednjim stručnim školama i traju do tri meseca. Po završetku programa, polaznici dobijaju diplomu o završenom osnovnom obrazovanju i sertifikat o završenoj stručnoj obuci. Stečeno znanje i diploma uvećavaju im šanse da pronađu zaposlenje i daju priliku da nastave školovanje, ukoliko to žele.