Naime, ukinuta je presuda po žalbi Markovićevog punomoćnika zbog povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava, tj. zbog toga što je utvrđeno da tuženom Markoviću tužba nije uredno dostavljena od strane Prvog osnovnog suda, odnosno da nije dostavljena njemu lično ili njegovom punomoćniku već članu njegovog domaćinstva, što je u suprotnosti sa članom 136. Zakona o parničnom postupku.

GSA saopštava da neće odustati od tužbe protiv Markovića. Podsetimo, Pravna služba GSA je protiv Markovića podnela tužbu na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije jer je drugačija seksualna orijentacija s njegove strane prikazana kao bolest i kao nešto nenormalno.