Panel: Diskriminacija Roma u Srbiji u istoj meri kao u EU 1Foto: Upoznaj, ne sudi!

“Evropska unija nedavno je usvojila novi Strateški okvir za ravnopravnost, uključivanje i participaciju Roma do 2030.godine, koji kao dva osnovna cilja EU postavlja smanjenje udela Roma sa iskustvom diskriminacije sa 26 odsto  na 13 odsto i smanjenje udela od 46 odsto opšte populacije, koja se izjasnila da se oseća nelagodno što ima komšije Rome, za najmanje trećinu…“

„… Veoma je važno da Srbija u primeni zakonskih mera koje već postoje i u izradi akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016-2025 sledi smernice EU,“ izjavio je na završnoj panel diskusiji kampanje „Upoznaj, ne sudi!“ Petar Antić, projektni menadžer projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

“Istraživanja koja smo sproveli u saradnji sa poverenicom za ravnopravnost Brankicom Stanković potvrđuju da je diskriminacija prema Romima u Srbiji zastupljena u istoj meri kao i u EU – 26 odsto ispitanika istraživanja Percepcija Roma o diskriminaciji potvrdno je odgovorilo na pitanje da li im je nešto uskraćeno ili se prema njima i njihovim članovima porodice loše postupalo samo zbog toga što su Romi. Interesantno je, da je u pogledu socijalne distance situacije u Srbiji znatno bolja nego u EU. Na pitanje da li biste imali nešto protiv da vam Rom bude komšija, potvrdno je odgovorilo 19 odsto pripadnika većinske, srpske, populacije“, naglasio je Antić.

Na četvrtoj, završnoj panel diskusiji kampanje Upoznaj, ne sudi! koja je zbog aktuelne situacije održana na drugom kanalu Radio-televizije Vojvodina, kao gosti u studiju ili online, pored ostalih, učestvovali su i  Ambasador Savezne Republike Nemačke u Beogradu Nj.E. Tomas Šib, Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordana Čomić, i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Značajnu prisutnost socijalne distance prema pripadnicima nacionalnih manjina u Srbiji, pre svega prema Romima i Albancima, na panelu je podacima iz istraživanja Socijalna distanca etničkih zajednica u Srbiji, potvrdio i direktor Instituta društvenih nauka, Goran Bašić. „Naše istraživanje je ukazalo i na trend nepoverenja građana u državne institucije, zbog čega u velikom broju slučajeva izostaju prijave diskriminacije. Takođe, ovo istraživanje je ukazalo i da je od sedam zajednica nacionalnih manjina samo jedna zadovoljna nivoom ostvarivanja svojih manjinskih prava. U pitanju su trendovi koji treba da nas zabrinu, ali pre svega da budu osnova dijaloga koji bi vodio prevazilaženju te situacije,“ rekao je Bašić.

Predsednica Alijansa protiv diskriminacije Roma i Udruženja građana Ternipe, koje uz podršku GIZ-a sprovodi kampanju Upoznaj, ne sudi!, Radmila Nešić, složila se da Romi nemaju poverenje u institucije, ali i i da veoma često nisu informisani kako da prijave diskriminacuju. „To je i bio cilj osnivanja Alijanse koja okuplja 9 organizacija i udruženja koji su već duže vreme aktivni u borbi za prava Roma,“ rekla je Nešić.

Na značaj organizacija i udruženja Roma u ohrabrivanju Roma da prijave diskriminaciju ukazala je i poverenica za ravnopravnost Brankica Janković. „Naša istraživanja u oblasti diskriminacije, koja smo radili uz podršku GIZ-a, potvrdila su da su Romi izloženi posrednoj i neposrednoj diskriminaciji u svim oblastima života, da je etička distanca i dalje veoma izražana, a stereotipi i predrasude, koji su najčešći uzrok diskriminacije, široko rasprostranjeni. Kulturološke i političke obrasce koji iza toga stoje ne može da promeni jedna institucija. Neophodna je sinergija svih aktera iz državnog i nevladinog sektora,“ dodala je Janković i ukazala da povreništvo upravo sprema nekoliko krivičnih prijava koje se tiču diskriminacije Roma, da su neke strateške parnice iz ove oblasti u toku, dok su neke već uspešno završene.

Sa njom se složila i Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog  Gordana Čomić: „Najjače oružje u borbi protiv kulturoloških i porodično prenetih obrazaca, koji su najčešći uzrok diskriminacije, su zakoni, koji obavezuju na poštovanje ljudskih prava i zaštitu prava najosetljivih grupa društva. U primeni zakonskih mera, sa druge strane  neophodna je multisektorska saradnja, dosledno sprovođenje onog što je u zakonu i strategijama napisano i upornost.“

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić ukazao da je anti-romizam političko, ekonomsko i socijalno pitanje i da je prisutan u svakodnevici Roma. „U borbi protiv diskriminacije Roma ključna je uloga medija, upoznavanje javnosti sa kulturološkim i društvenim doprinosom i ulogom Roma u srpskoj i svetskoj istoriji  i odlučnije izjašnjavanje državnih funkcionera protiv diskriminacije Roma,“ rekao je Nakić.

„Istina je da ni jedno društvo nije imuno na stereotipe, populizam i ksenofobiju. To posebno važi u vreme lažnih vesti, za čije širenje se koriste socijalni mediji. Teorije mržnje i zavere često su usmerene upravo na najosetljivije grupe u društvu. Ali, takođe, istina je i da se, što više slušamo jedni druge, što više učimo jedni o drugima i što više komuniciramo, bolje razumemo i poštujemo. Upravo to i jeste cilj kampanje Upoznaj,ne sudi!“, poručio je učesnicima panela ambasador Šib i zaključio: „Borba protiv anti-romizma, socijalna inkluzija i osnaživanje Roma jedan je od prioriteta predsedavanja Nemačke Savetom Evropske unije, kao i Nemačke razvojne saradnje sa Srbijom već niz godina. GIZ podržava brojne romske zajednice u Srbiji u profesionalnoj orijentaciji i treningu u cilju pronalaženja posla, a u saradnji sa Vladom Srbije i brojnim drugim  institucijama sprovodimo niz aktivnosti na poboljšaju uslova života Roma i drugih marginalizovanih grupa.“

Četiri panel diskusije kampanje Upoznaj ne sudi! okupile su oko 200 učesnika. Kampanja je obuhvatila i izradu i distribuciju videa protiv stereotipa, podizanje kapaciteta srednjoškolaca u prevenciji diskriminacije i organizovanje akcija u 10 srednjih škole kojima je u te svrhe dodeljeno 20 tablet računara. U okviru kampanje održana je i online obuka za 20 srednjoškolaca, a poseban segment kampanje posvećen je jačanju romske ženske mreže i podršci u organizovanju lokalnih akcija usmerenih ka suzbijanju stereotipa prema Romkinjama.

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.