Pap: Moguće odlaganja plaćanja poreza za obveznike 1Foto: FI/ Filippo Vicarelli

Zakon tako definiše da porez može biti odložen u slučaju da bi njegovo plaćanje za obveznika predstavljalo „neprimereno veliko opterećenje“ kao i ako bi mu nanelo bitnu ekonomsku štetu. U tim slučajevima, porez može biti podeljen na 60 rata. „U zavisnosti od visine duga, o tome da li će biti odloženo plaćanje odlučuju različiti organi, od direktora filijale Poreske uprave pa sve do ministra finansija. Međutim, postoje objektivni uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se odlaganje odobrilo“, kaže Pap. Ti uslovi koje je odredila Vlada Srbije su da dug iznosi bar pet odsto ukupnog godišnjeg prihoda male firme ili preduzetnika, odnosno bar pet odsto od iznosa obrtnih sredstava, kada je dužnik srednje ili veliko pravno lice.

– Moje iskustvo je da uglavnom svi koji traže odlaganje plaćanja poreza, to i dobiju, osim ako ne ispunjavaju zakonske uslove, ali konačna odluka je na odgovarajućem organu. Tačno je da postoji jedna doza slobodne procene, ali ona nije toliko velika, jer propisi navode objektivne uslove za odlaganje. Ako je tačno to što navode pojedini mediji u vezi načina na koji je Poreska uprava postupala prema njima, to onda nije dobro, navodi Pap.