Foto: Aleksandar Barda/FoNet

„Preduslovi za tako nešto su promena zakonskog okvira, posebno onog koji se tiče bezbednosti i pritisaka na novinare, kao i modela finansiranja“, rekao je Pašalić u intervjuu za današnju Politiku, najavljujući inicijativu za formiranje potpuno nezavisne medijske organizacije.

Na pitanje o položaju medija i uticaju i odnosu državnih funkciionera i tranzicionog perioda na medije, Pašalić je odgovorio:

„Ovo pitanje je vrlo kompleksno. Mnogi od novinara nemaju čak ni adekvatne ugovore, nemaju plaćene doprinose, njihov posao je oročen za nečiju volju, kako onda da tu ne govorimo o svemu i svačemu, od cenzure, preko autocenzure do pritisaka svake vrste. Znači, normativno se to mora urediti i zakonski i inspekcijski pratiti. Drugo, novinari su izloženi zaista svakoj vrsti napada, od fizičkog ugrožavanja do nevaspitanog odnosa prilikom uzimanja izjave, i stav institucije, a i moj, jeste da se novinari moraju apsolutno zaštititi od svačije samovolje“.

On je dodao da, kao i u slučaju policije, uvek treba posmatrati i drugu stranu.

„Znate i da su novinari kršili određena pravila svoje struke prejudicirajući sudske odluke, osuđujući pojedine osobe po novinama, a da postupak nije ni započet…“, rekao je Pašalić.

Prema njegovoj oceni, zaštitnik građana mora da ukazuje na svaku od tih situacija, i jednu i drugu.

„I kada je pogrešeno spram novinara i kada su novinari pogrešili spram, prvenstveno, građana koji su se našli u nekoj medijski „interesantnoj“ situaciji. Takvo pisanje koje ima neki mali senzacionalistički prizvuk njima apsolutno remeti ceo život, kao i život njihove dece, potomaka, rođaka“, rekao je Pašalić u intervjuu za Politiku.