„Prioritet su severni Banat i Bačka, odnosno pruge Subotica-Sombor i Subotica-Senta-Kikinda, i najmanje jedna pruga za region Ruma – Zvornik“, napisao je Pastor i naglasio značaj železničkog čvora Subotica kao dominantnog centra za povezivanje sa zemljama Srednje i Severne Evrope i funkcionalno povezivanje sa železničkim čvorom mađarskih železnica u Segedinu.

„Posebno je važan nastavak međunarodnog IPA projekta za rekonstrukciju pruge Segedin – Subotica – Bačalmaš – Baja, za koju je već međunarodnim sredstvima izrađena studija izvodljivosti i postoji izvesnost obezbeđenja sredstava od Evropske unije za nastavak izrade projektno tehničke dokumentacije“, pojasnio je Pastor.

Predsednik pokrajinskog parlamenta rekao je da je potrebno rekonstruisati i prugu Novi Sad – Subotica, naročito deonicu Lovćenac – Subotica. Pastor je na kraju pisma ukazao da problemi koje je naveo „više ne trpe odlaganje“.

Zaista, stanje na prugama u Vojvodini je katastrofalno, pošto trenutno ima tridesetak lokomotiva, u odnosu na 235 pre 20 godina. U Vojvodini je od oko 800 kilometara pruga polovina u jako lošem stanju, a početkom XX veka je bilo 2.250 kilometara. Poslednje značajnije ulaganje u železnicu u Vojvodini zabeleženo je krajem 1980-ih. Tačnije, od 1974. do 1989. godine u pruge u pokrajini uloženo je oko 540 miliona dolara. Tada je, na primer, brzi voz „Avala“, sa stjuardesama, klimatizovanim vagonima i luksuznim salonima za sastanke, od Subotice do Beograda stizao za manje od dva sata.

Gerhard Burbah, poslednji direktor vojvođanskih železnica, godinama je upozoravao da nešto treba da se učini.

– Samo u poslednje tri-četiri godine perioda kada se vojvođanskim železnicama upravljalo iz Novog Sada, za vreme mog mandata, kupili smo 13 garnitura novih elektromotornih vozova iz Rusije, zatim 15 električnih lokomotiva, oko 200 novih putničkih vagona, četiri garniture poslovnih vozova prilagođenih brzinama do 200 kilometara na čas, na stotine teretnih vagona, tzv. Tad kola za rasute terete (žito, repin rezanac, sojina sačma) koji su bili preko potrebni vojvođanskoj privredi – ispričao je Burbah.