PISA: U Finskoj, Nemačkoj i Švedskoj deca najmanje uče a postižu najbolje rezultate 1

Kako se navodi u saopštenju, ista je situacija u zemljama regiona. Ne znači da će zemlje koje više troše na obrazovanje postići bolje rezultate, već je isto tako bitno imati svu neophodnu infrastrukturu koju Srbija sada izgrađuje, rekao je Ećezara na konferenciji koja je okupila oko 3500 nastavnika.

Prema njegovim rečima, istraživanja pokazuju da se đaci koji dolaze iz siromašnih delova sveta tradicionalno nalaze u vrhu po svojim uspesima u učenju. Tome doprinosi razlika između javnih i privatnih škola koja je velika i to u korist javnih škola, pa su tako najuspešnije državne škole u Turskoj, Japanu i Italiji, dok se privatne škole u ovim zemljama nalaze daleko ispod njih.

Ećezara je istakao da najsrećnija deca žive u Finskoj, Nemačkoj i Švedskoj, dodajući da ona uče najmanje, a postiži najbolje rezultate. 

Prema PISA podacima, deca iz tih zemalja oko 35 sati nedeljno potroše na učenje i školi i van škole, što im daje puno vremena za vannastavne aktivnosti koje utiču na dobrobit i zadovoljstvo deteta. Samim tim ne gradi se averzija prema školi, učenju i obavezama, rekao je on.

Istraživanje je takodje pokazalo da devojčice gotovo svuda dominiraju u odnosu na dečake. U timskom radu devojčice su takođe bolje, dok su se dečaci pokazivali bolji u matematici. I pored toga, zabrinjavajuće je to da petnaestogodišnje devojčice širom sveta ne vide sebe u IT struci, već su to dominantno dečaci.

Još jedna zabrinjavajuća činjenica na koje je ukazalo istraživanje je da lošiji đaci više vremena provode na internetu i da se uskoro predviđa pandemija zavisnoti od interneta, rekao je Ećezara I dodao da više od četiri sata dnevno na internetu predstavlja zavisnost koja će položaj i status loših đaka učiniti gorim u budućnosti. Od 20% do 30% učenika koristi internet više od četir sata dnevno.

Najbolji đaci, prema PISA istraživanju, koriste internet sat i po u toku dana, zaključio je Ećezara.

Međunarodnu konferenciju Nove tehnologije u obrazovanju British Council organizuje petu godinu zaredom sa ciljem da se kroz seriju predavanja i radionica, učiteljima i nastavnicima,