Ilustracija Foto: Pixabay/succo

Taj portal je objavio da je presuda doneta tri meseca pre zastarevanja postupka i to 31. decembra 2018. godine i da je sud izrekao blagu kaznu, odnosno opomenu. Pištaljka je naglasila da sud nije ni pokušao da advokatu Pištaljke uruči presudu i time omogućio zastarevanje postupka.

„Kada je advokat Pištaljke pre tri dana otišao u sud da preuzme presudu, posle saznanja da je ona doneta pre više od šest meseci, sud je odbio da mu presudu uruči. Tek posle rasprave i insistiranja advokatu Pištaljke je omogućeno da dobije kopiju presude“, ističe se u tekstu.

Kako je dalje kaže Pištaljka „tom prilikom ga je sudski referent obavestio da je postupak zastareo i da će mu sudija, kada se vrati sa odmora, uručiti ne presudu nego rešenje o obustavi postupka zbog zastare“.

U tekstu se navodi da je sud pokušao da uruči presudu novinarki Pištaljke, umesto advokatu, a posle neuspelog uručenja novinarki predsudu nisu istakli na oglasnoj tabli suda, te je sud samo sačekao da postupak zastari i time uskratio pravo žalbe Pištaljci.

Pištaljka je podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Verke Atanasković jer do 7. marta 2017. nije postupila po nalogu Poverenika za informacije od javnog značaja da joj dozvoli uvid u rezultate kontrole podataka o imovinskom stanju tadašnjeg gradonačelnika Beograda Siniše Malog.

Zastara u ovom postupku nastupila bi u roku od dve godine od počinjenog dela, odnosno 7. marta 2019. godine.

Povezani tekstovi